Οδηγοί ασκήσεων

Κεφάλαιο 01

Άγγιγμα σαν μαγνήτης και άγγιγμα που καίει
Γνωριμία / Βλεμματική επαφή
Χρήση του Χώρου, του Χρόνου και της Εγγύτητας
Για τον ρυθμό λέξεων, ήχων και συναισθημάτων
Αντιδρώντας στο άλλο άτομο
Κάνοντας χώρο ο ένας για τον άλλον

Κεφάλαιο 02

Ερώτηση 1: Τι είναι παράσταση;
Ερώτηση 2: Πώς δημιουργούμε ένα νέο, προσβάσιμο περιβάλλον;
Ερώτηση 3: Κεντική Ιδέα
Ερώτηση 4: Η Διαδικασία
Ερώτηση 5: Σχεδιασμός
Ερώτηση 6: Συγκεκριμένες πτυχές
Ερώτηση 7: Από συμμετέχων - ερμηνευτής
Ερώτηση 8: Ο ρόλος του συντονιστή
Ερώτηση 9: Προκλήσεις και Ανταμοιβές στο συμπεριληπτικό πλαίσιο

Κεφάλαιο 03

Καθημερινές κινήσεις
Οραματιστείτε την κίνηση και τον ρυθμό
Χώρος – Χρόνος – Παρουσία
Ποια είναι η συμπεριληπτική διαδικασία δημιουργίας από ένα σόλο σε μια χορογραφία στο δημόσιο χώρο
Χρήση αλληλεπιδράσεων μεταξύ χορευτών για τον εμπλουτισμό της περιεκτικής δημιουργίας χορογραφίας σε δημόσιους χώρους.
Προσαρμογή της χορογραφίας σε δημόσιο χώρο ώστε να επιτρέπει την επικοινωνία με το κοινό
Δημιουργώντας παράσταση σε δημόσιο χώρο