Οδηγοί ασκήσεων

Κεφάλαιο 01

Άγγιγμα σαν μαγνήτης και άγγιγμα που καίει
Γνωριμία / Βλεμματική επαφή
Χρήση του Χώρου, του Χρόνου και της Εγγύτητας
Για τον ρυθμό λέξεων, ήχων και συναισθημάτων
Αντιδρώντας στο άλλο άτομο
Κάνοντας χώρο ο ένας για τον άλλον

Κεφάλαιο 02

Ερώτηση 1: Τι είναι παράσταση;
Ερώτηση 2: Πώς δημιουργούμε ένα νέο, προσβάσιμο περιβάλλον;
Ερώτηση 3: Κεντική Ιδέα
Ερώτηση 4: Η Διαδικασία
Ερώτηση 5: Σχεδιασμός
Ερώτηση 6: Συγκεκριμένες πτυχές
Ερώτηση 7: Από συμμετέχων - ερμηνευτής
Ερώτηση 8: Ο ρόλος του συντονιστή
Ερώτηση 9: Προκλήσεις και Ανταμοιβές στο συμπεριληπτικό πλαίσιο