Ποιες είναι οι συγκεκριμένες πτυχές και η οργανωτική τεχνογνωσία που απαιτείται;

Ερώτηση 6

Ποιες είναι οι συγκεκριμένες πτυχές και η οργανωτική τεχνογνωσία που απαιτείται;

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση ή ένας σωστός τρόπος για να εργαστείτε σε συμπεριληπτικό, καλλιτεχνικό περιβάλλον. Οι συντονιστές, οι δάσκαλοι χορού και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την προσωπική τους εμπειρία και διαίσθηση για να αποφασίσουν ποιο είναι το κατάλληλο μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουν σύμφωνα με την σύνθεση της ομάδας. Και αυτό μπορεί να αλλάζει σύμφωνα με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, οπότε δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένο βιβλίο κανόνων. Αυτοί οι οδηγοί ασκήσεων είναι μια συλλογή από ιδέες και παραδείγματα που είχαν επιτυχία σε διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες στο παρελθόν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Προτάθηκε από

Συλλογικά μετά από ομαδική συζήτηση

Κύρια σημεία

 • Ο οργάνωση και οι συντονιστές είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου οπού οι συμμετέχοντες θα είναι δημιουργικοί.
 • Η επικοινωνία πρέπει να είναι σαφής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας – (επικοινωνία βάσει κειμένου και λεκτική επικοινωνία, εναλλακτικά προσβάσιμη εργαλεία επικοινωνίας)
 • Πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα (τουαλέτες, κανόνες του χώρου κ.λπ.)
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αποφασίζουμε για τον κατάλληλο χώρο διεξαγωγής που ταιριάζει στις ανάγκες όλων – και πώς συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για τους μαθητές μας;
 • Η εσωτερική επικοινωνία εντός του οργανισμού πρέπει επίσης να είναι σαφής (συντονιστές, παραγωγοί, εθελοντές κ.λπ.), έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει για το καλωσόρισμα των συμμετεχόντων.
 • Σπατάλη χρόνου – Έχετε πάντα υπόψη σας το χρονοδιάγραμμα, ορισμένα πράγματα θα διαρκέσουν περισσότερο από το συνηθισμένο, αλλά είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να μην αισθάνονται βιασύνη.
 • Χρειάζεται καλή, ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία ανά πάσα στιγμή.
 • Επικοινωνήστε αυτό που συμβαίνει με την κοινότητα και την τοπική κοινωνία.
 • Δώστε βάση στα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.

Συμβουλές για τους συντονιστές

 • Πριν αρχίσετε καλό θα ήταν να ελέγξετε τους χώρους διεξαγωγής και να μην βασιστείτε στο ότι είναι χαρακτηρισμένοι ως «προσβάσιμοι».
 • Είναι σημαντικό να γνωρίζετε και τα προσβάσιμα μέσα που θα χρειαστείτε πριν έρθουν οι συμμετέχοντες. Πχ Ταξί με ράμπα κ.α. – ειδικά για χρήστες ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων.
 • Καλό θα ήταν να έχετε και άλλους διαθέσιμους βοηθούς για κάθε ενδεχόμενο.
 • Οι εθελοντές θα πρέπει να επικοινωνούν με σεβασμό.
 • Λίστα προσβασιμότητας Check_list_accessibility_venue.docx – Google Docs

Εικόνες / Σύνδεσμοι: