Τι είναι η Ιδέα?

Ερώτηση 3

Τι είναι η Ιδέα?

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση ή ένας σωστός τρόπος για να εργαστείτε σε συμπεριληπτικό, καλλιτεχνικό περιβάλλον. Οι συντονιστές, οι δάσκαλοι χορού και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την προσωπική τους εμπειρία και διαίσθηση για να αποφασίσουν ποιο είναι το κατάλληλο μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουν σύμφωνα με την σύνθεση της ομάδας. Και αυτό μπορεί να αλλάζει σύμφωνα με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, οπότε δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένο βιβλίο κανόνων. Αυτοί οι οδηγοί ασκήσεων είναι μια συλλογή από ιδέες και παραδείγματα που είχαν επιτυχία σε διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες στο παρελθόν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Προτάθηκε από

Συλλογικά μετά από ομαδική συζήτηση

Συμβουλές για τους συντονιστές:

  • Θέμα επιλεγμένο από τον συντονιστή

 

  • Θέμα επιλεγμένο από την ομάδα: παράδειγμα στην Γαλλία όπου το θέμα της χορογραφίας επιλέχθηκε μετά από εργαστήριο δημιουργίας ραπ.

  • Δοσμένο θέμα: κάποιες φορές το θέμα είναι δοσμένο από τις συνθήκες, και πρέπει να βρείτε τρόπο να το αγαπήσετε και να προσαρμοστείτε σε αυτό.

Συμβουλές για τους συντονιστές

  • Το θέμα αποτελεί την βάση της ιδέας και μπορεί να είναι πολλά πράγματα.
  • Η ιδέα μπορεί να αναδυθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή πριν από την έναρξη της.
  • Μας απελευθερώνει από στερεότυπα για το τι είναι σωστό και λάθος.
  • Η απλότητα είναι το καλύτερο. Ο συντονιστής πρέπει να είναι ικανός να προσαρμόζεται και να ακούει την ομάδα..
  • Αξιολόγηση της ικανότητας (ρυθμική, σωματική και φωνητική), επιθυμητή για το έργο / την παράσταση.