Προσαρμογή της χορογραφίας σε δημόσιο χώρο ώστε να επιτρέπει την επικοινωνία με το κοινό

Τίτλος δραστηριότητας

Χορογραφία για παράσταση σε δημόσιους χώρους

Διάρκεια

8 έως 16 ώρες εργαστηρίων (ανάλογα με το μέγεθος και τον ρυθμό της ομάδας)

Συμμετέχοντες

Οποιαδήποτε μικτή ομάδα με και χωρίς αναπηρία: Το παράδειγμα που δίνεται στο βίντεο είναι μια ομάδα 30 παιδιών σχολικής ηλικίας (12-13 ετών) με μια ομάδα 5 ενηλίκων με ψυχική νόσο.

Δραστηριότητα προτάθηκε από

DK-BEL

Στόχοι

Στόχος είναι η αντιστοίχιση του χώρου εξάσκησης με τον δημόσιο χώρο στον οποίο θα εμφανιστούν οι συμμετέχοντες. Στόχος είναι να τους δώσουμε αρκετή στήριξη ώστε να μην χαθούν όταν έρθει η στιγμή της παράστασης.

Υλικά

Ένας χώρος που έχει τουλάχιστον το μέγεθος του δημόσιου χώρου που θα γίνει η παράσταση. Ένα αρκετά καλό ηχοσύστημα. Κώνους για την οριοθέτηση του χώρου

Προετοιμασία

Συλλογική προετοιμασία των καλλιτεχνών της ομάδας.
(4 έως 35 συμμετέχοντες)
Αποφασίστε μαζί τα βήματα κάθε εργαστηρίου — ποιος κάνει τι; Ο συντονιστής εμπλέκει την ομάδα σε όλες τις αποφάσεις αλλά είναι τελικά υπεύθυνος για τη λήψη της κάθε απόφασης.

Βρείτε τον χώρο της παράστασης με την ομάδα. Δείξτε ένα βίντεο του χώρου πριν από την παράσταση για να προετοιμαστείτε για αυτό.

Οδηγίες

1. Αναγνώριση σημείων ιδανικών για παρουσιαση σε δημόσιους χώρους

 

2. Κάντε την κάθε χορογραφία της ομάδας σε έναν χώρο που έχει τις ίδιες διαστάσεις του χώρου παράστασης.

 

3. Δημιουργείστε με στηρίγματα ή άλλα υλικά έναν αντίστοιχο χώρο με αυτόν που θα παρουσιαστεί η χορογραφία (σε διαστάσεις και αλλά χαρακτηριστικά: για παράδειγμα στο βίντεο: ύπαρξη σκάλας στο κέντρο του χώρου…) Προσδιορίστε τη σειρά εισόδων των ομάδων και τις μεταβάσεις μεταξύ των διαφορετικών κομματιών, καθώς και τους αρχηγούς καθεμιάς από τις ομάδες που θα δώσουν οδηγίες (cues) χώρου και χρονου

 

4. Κάθε ομάδα δείχνει τη θέση της που θα χρησιμεύσει θέση αναφοράς για την επόμενη ομάδα.

 

5. Αποφασίζουμε πώς θα τελειώσει η παράσταση: ως μια ομάδα, μια συλλογική στιγμή; Φεύγουμε από τον χώρο των παρουσίασης ή μένουμε εκεί;

 

6. Αυτή η σειρά της χορογραφίας επαναλαμβάνεται αρκετές φορές στο χώρο των προβών.

7. Την ημέρα της παράστασης, προσπαθούμε να κάνουμε ένα πέρασμα πριν την παράσταση. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, προβάρουμε τις εισόδους και εξόδους και τα σημάδια επι σκηνής (αυτό που λέγεται επανάληψη στα ιταλικά )

 

8. Χορεύουμε μαζί κατά τη διάρκεια της παράστασης!

 

9. Καλούμε το κοινό να λάβει μέρος στο πάρτι στο τέλος της παράστασης: μοιραζόμαστε συναισθήματα.

Μέθοδος Αξιολόγησης

Ο συντονιστής μπορεί να αξιολογήσει το εργαστήριο τηρώντας τα ακόλουθα:
Σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες
● Συμφωνήσαν να συμμετάσχουν με ή χωρίς βοήθεια
● Συνεργάστηκαν με έναν άλλο χορευτή ή και σε ομάδα
● Ένιωσαν καλά στην ομάδα
● Απόδέχτηκαν το ρόλο τους ως χορευτές και ότι εχουν κοινό.

Τι πρέπει να γνωρίζετε ως συντονιστές

Ποτέ μην βάζετε τους χορευτές σε «συναισθηματικό κίνδυνο», δηλαδή πρέπει να τους δίνετε αρκετά σημεία αναφοράς ή να τους περιβάλλετε με ανθρώπους που μπορούν να τους καθοδηγήσουν κατά τη διάρκεια των προβών και της παράστασης για να διασφαλίσουν ότι δεν θα «χαθούν».

Παραλλαγές

Ορισμένοι συμμετέχοντες ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα σόλο. Τότε είναι απΜερικοί χορευτές δεν θα μπορούν να απομνημονεύσουν τις διάφορες φάσεις . Θα είναι απαραίτητο να τους παρέχετε έναν βοηθό (ενήλικα ή συμμετέχοντα που μπορεί να τους καθοδηγήσει ώστε να παραμείνουν συνδεδεμένοι με την ομάδα)αραίτητο να τους αναθέσετε έναν συνεργάτη (άλλο συμμετέχοντα ή άλλο συνοδό). Θα λειτουργήσουν ως ζευγάρι, με στόχο, να εμπνεύσουν το ζευγάρι τους κινησιολογικά και όχι να κάνουν μίμηση.

Μέθοδος

Το εργαστήρίο θα κατανοηθεί τους συμμετέχοντες εάν κάθε κίνηση και χειρονομία προέλθει από τα μέλη της ομάδας.