Οι ρόλοι των ερμηνευτών

Ερώτηση 7

Ποιοι είναι οι ρόλοι των εκτελεστών/καλλιτεχνών – από συμμετέχοντες σε εκτελεστές

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση ή ένας σωστός τρόπος για να εργαστείτε σε συμπεριληπτικό, καλλιτεχνικό περιβάλλον. Οι συντονιστές, οι δάσκαλοι χορού και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την προσωπική τους εμπειρία και διαίσθηση για να αποφασίσουν ποιο είναι το κατάλληλο μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουν σύμφωνα με την σύνθεση της ομάδας. Και αυτό μπορεί να αλλάζει σύμφωνα με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, οπότε δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένο βιβλίο κανόνων. Αυτοί οι οδηγοί ασκήσεων είναι μια συλλογή από ιδέες και παραδείγματα που είχαν επιτυχία σε διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες στο παρελθόν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Προτάθηκε από

Συλλογικά μετά από ομαδική συζήτηση

Κύρια σημεία

  • Οι συμμετέχοντες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας. Ο τρόπος που δουλεύουμε βασίζεται στους συμμετέχοντες. Ο συντονιστής καθοδηγεί την διαδικασία αλλά από τους συμμετέχοντες εξαρτάται η πορεία του έργου. Εάν οι συμμετέχοντες νιώθουν σημαντικό κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας, τότε αισθάνονται συνδεδεμένοι και περήφανοι με την τελική δημιουργία. Θα θέλουν να φέρουν φίλους και οικογένεια να την παρακολουθήσουν.
  • Πρωτίστως, οι συμμετέχοντες πρέπει να νιώθουν ασφάλεια. Η τέχνη χρειάζεται παρατηρητές οπότε χρειάζεται κοινό είτε αποτελείται από ένα άτομο είτε από άλλους συμμετέχοντες της ομάδας.
  • Τονίστε την ποικιλομορφία των σωμάτων, των ταλέντων και του νου της ομάδας. Ο ρόλος τους συμμετέχοντα είναι να συμμετέχει στην ομάδα ανοιχτός σε νέες ιδέες και με διάθεση να μοιραστεί.

Συμβουλές για τους συντονιστές

Ο εκτελεστής/καλλιτέχνης χρειάζεται την καθοδήγηση του συντονιστή.
Η παράσταση πρέπει να συμβαδίζει με το θέμα που έχει επιλέξει ο εκτελεστής/καλλιτέχνης.
Ο συντονιστής πρέπει να διασφαλίσει ότι η εκτέλεση των ερμηνευτών θα συμπαρασύρει την ενέργεια του κοινού και θα το οδηγήσει σε ένα μοναδικό ταξίδι.
Ο ερμηνευτής πρέπει να νιώθει άνετα με την συνοχή και δομή της παράστασης.
Ο ερμηνευτής πρέπει να νιώθει ελεύθερος να επιλέξει ή να αλλάξει στοιχεία σύμφωνα με την εξέλιξη της παράστασης.

Εικόνες / Σύνδεσμοι

Πώς μια δραστηριότητα είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και μέρος της τελικής παράστασης – ακολουθήστε έναν ερμηνευτή από την πρώτη πρόβα μέχρι την παράσταση.