ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κεφάλαιο 01

Ο ΧΟΡΟΣ ΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
Ο Σιωπηλός Κύκλος

Ο Σιωπηλός Κύκλος δίνει έμφαση στη μη λεκτική αλληλεπίδραση και τη δράση χωρίς λεκτικές οδηγίες.

Διάρκεια

10-15 λεπτά

Συμμετέχοντες

Μπορούν να συμμετέχουν όσοι θέλουν

Άγγιγμα σαν μαγνήτης και Άγγιγμα που καίει

Να δημιουργηθεί αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ατόμων, ιδίως μέσω της αφής.

Διάρκεια

Τουλάχιστον 20 λεπτά

Συμμετέχοντες

Ζυγός αριθμός

Εύρεση του βασικού παλμού

Η εύρεση και διατήρηση ενός βασικού ρυθμού σε μια ομάδα βοηθά στην ανάπτυξη όχι μόνο ορχηστρικών ικανοτήτων, αλλά και διαπροσωπικών ικανοτήτων.

Διάρκεια

Τουλάχιστον 10 λεπτά.

Συμμετέχοντες

Μεγ. 10

Για τον ρυθμό λέξεων, ήχων και συναισθημάτων

Να αναπτύξει συγκέντρωση και κοινή προσοχή. Μέσω της διαδικασίας δημιουργίας μέσω ρυθμού.

Διάρκεια

έως 1,5 ωρα

Συμμετέχοντες

Ο συντονιστής και ο συμμετέχων

Γνωριμία/ Βλεμματική Επαφή

Να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και να αναπτύξουν εμπιστοσύνη.

Διάρκεια

120 λεπτά

Συμμετέχοντες

Ελαχ. 4

Χρήση Χώρου, Χρόνου & Εγγύτητας

Σε αυτή την άσκηση, προσεγγίζουμε την επικοινωνία μέσω των εννοιών του χρόνου και του χώρου.  Ο χρόνος και ο χώρος είναι δύο στοιχεία των χορευτικών κινήσεων που βοηθούν τους συμμετέχοντες να επικοινωνούν μη λεκτικά. 

Διάρκεια

120 λεπτά

Συμμετέχοντες

Ελαχ. 4

Αντιδρώντας στο άλλο άτομο

Αντιληφθείτε τις τρεις βασικές πτυχές της δυναμικής των σχέσεων, τις τρεις πιθανότητες της «διαρκούς κίνησης προς και μακριά από άλλα άτομα»: σύγκλιση = κίνηση προς, μαζί με κάποιο άτομο

Απόκλιση = δημιουργία διαφοράς σε σχέση με το άλλο άτομο

Διατήρηση = η μη αντίδραση προς το άλλο άτομο

Διάρκεια

60 Λεπτά

Συμμετέχοντες

Ζυγός αριθμός

Ανάσες σε Κύκλο

Να καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός και διαφορετικός είναι ο καθένας από εμάς καθώς ακολουθούμε ο ένας τον ρυθμό της αναπνοής του άλλου

Διάρκεια

15 - 20 λεπτά

Συμμετέχοντες

6 -12

Κάνοντας χώρο ο ένας για τον άλλον

Να αντιλαμβανόμαστε τον αρνητικό (άδειο) χώρο που δημιουργούν τα σώματά μας ενώ αλλάζουμε σχήμα ή κινούμαστε

Διάρκεια

20 λεπτά

Συμμετέχοντες

2 - 20

Σωματικά κρουστά

Ανάπτυξη της συγκέντρωσης και της κοινής προσοχής μέσω της διαδικασίας δημιουργίας ρυθμού.

Διάρκεια

20 λεπτά

Συμμετέχοντες

2 - 20

Μεταφορά Βάρους

Βοηθά να νιώθουμε τη βαρύτητα των σωμάτων μας να δείχνουμε εμπιστοσύνη στους άλλους.

Διάρκεια

Περίπου 30 λεπτά

Συμμετέχοντες

Μέγ. 6-12

Κεφάλαιο 02

ΕΠΑΦΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΑ
Ερώτηση 1. Τι είναι παράσταση;
Ερώτηση 2.Πώς δημιουργούμε ένα νέο, προσβάσιμο περιβάλλον;
Ερώτηση 3. H Ιδέα
Ερώτηση 4. Η διαδικασία
Ερώτηση 5. Πως σχεδιάζω μια παράσταση;
Ερώτηση 6. Συγκεκριμένες πτυχές και οργανωτική τεχνογνωσία
Ερώτηση 7. Ποιοι είναι οι ρόλοι των ερμηνευτών;
Ερώτηση 8. Ποιος ο ρόλος του συντονιστή;
Ερώτηση 9. Οι προκλήσεις και η ανταμοιβές εργασίας σε συμπεριληπτικό περιβάλλον

Κεφάλαιο 03

ΕΠΑΦΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ
Καθημερινές κινήσεις

H δραστηριότητα λειτουργεί ως προθέρμανση και ως χορογραφικό εργαλείο.

Διάρκεια

10 - 45 λεπτά

Συμμετέχοντες

Δεν παίζει ρόλο.

Οραματιστείτε την κίνηση και τον ρυθμό

The exercise is multidisciplinary and can bring out new skills in the group. It also serves as an artistic tool to support the performance process.

Διάρκεια

-

Συμμετέχοντες

Ελαχ. 3

Χώρος – Χρόνος – Παρουσία

Η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενδιαφέροντος κινητικού υλικού και χορογραφικού περιεχομένου σε μια ομαδική προσέγγιση. Επίσης μπορεί να εμπνέει συζήτηση για το δικό μας περιβάλλον και τους κανόνες και τα ταμπού.

Διάρκεια

Ελαχ. 20 λεπτά

Συμμετέχοντες

Δεν παίζει ρόλο.

Ποια είναι η συμπεριληπτική διαδικασία δημιουργίας από ένα σόλο σε μια χορογραφία στο δημόσιο χώρο

Θέμα “Βγαίνοντας από τη φόύσκα”

Διάρκεια

8 - 16 ώρες

Συμμετέχοντες

Οποιαδήποτε μεικτή ομάδα

Χρήση αλληλεπιδράσεων μεταξύ χορευτών για τον εμπλουτισμό της περιεκτικής δημιουργίας χορογραφίας σε δημόσιους χώρους.

Θέμα “Βγαίνοντας από τη φόύσκα”

Διάρκεια

8 - 16 ώρες

Συμμετέχοντες

Οποιαδήποτε μεικτή ομάδα​

Προσαρμογή της χορογραφίας σε δημόσιο χώρο ώστε να επιτρέπει την επικοινωνία με το κοινό

Χορογραφία για παράσταση σε δημόσιους χώρους

Διάρκεια

8 - 16 ώρες

Συμμετέχοντες

Οποιαδήποτε μεικτή ομάδα​

Συναντήσεις

Μία συνάντηση αυθορμητισμού και συντονισμού μεταξύ δύο ανθρώπων με μεταφορά στον χώρο.

Διάρκεια

30 λεπτά

Συμμετέχοντες

Δεν παίζει ρόλο.

Ανθρώπινοι τροχοί

Ενας διασκεδαστικός τρόπος να έρθουν οι άνθρωποι σε επαφή μεταξύ  τους και να χτιστεί  η εμπιστοσύνη σε μία ομάδα.

Διάρκεια

40 - 50 λεπτά

Συμμετέχοντες

8 -12

Ένα σώμα

Μία ομάδα μία αναπνοή.

Διάρκεια

30 - 60 λεπτά

Συμμετέχοντες

6 - 12

Δημιουργία παράστασης στο δημόσιο χώρο.

Ιδέες για το πώς να προχωρήσετε στη δημιουργία μιας χορογραφίας.

Διάρκεια

-

Συμμετέχοντες

Δεν παίζει ρόλο.