ΘΕΑΜΑ | ΕΞΙΣ | ΙΣΟΝ

Ελλάδα

ΘΕΑΜΑ

Συμπεριληπτικό Θέατρο

Η θεατρική ομάδα ΘΕΑΜΑ (Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία) αποτελεί την πρώτη επαγγελματική ομάδα θεάτρου για άτομα με αναπηρία στην κύρια σύνθεσή της. Όλοι/ες οι ηθοποιοί της είναι μέλη του ΣΕΗ (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών). Απευθύνεται σε άτομα με και χωρίς αναπηρία και με την παράλληλη λειτουργία θεατρικού εργαστηρίου φιλοδοξεί στην ίδρυση της πρώτης Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης για άτομα με και χωρίς αναπηρία καθώς συνέβαλε στην άρση της προϋπόθεσης της αρτιμέλειας (ΠΔ 370/1983, Άρθρο 8, γ παρ.) ως βασικό κριτήριο που είχε θεσπίσει το Υπουργείο Πολιτισμού για την εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης.

 

Τα ΑμεΑ ξεπερνούν το 9 % του πληθυσμού της χώρας μας και σίγουρα ως μέλη της κοινωνίας μας έχουν ίσες υποχρεώσεις και ίσα δικαιώματα. Δικαίωμα ακόμα και στο να γίνουν επαγγελματίες ηθοποιοί κάτι που στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του εξωτερικού είναι γεγονός.

 

Το ΘΕΑΜΑ αγωνίζεται για την καθολική προσβασιμότητα στην Τέχνη Ιδρύθηκε το 2010 με τη νομική μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με κύριο στόχο τη συμπερίληψη κι ενσωμάτωση των ηθοποιών με αναπηρία στον επαγγελματικό χώρο.

EXIS

Συμπεριληπτική Ομάδα Χορού

 Η ομάδα ΈΞΙΣ είναι μία επαγγελματική συμπεριληπτική (ανάπηρων και μη ανάπηρων χορευτών) ομάδα σύγχρονου χορού, με έδρα την Αθήνα. Δημιουργήθηκε το 2015 με σκοπό να συμπεριλάβει τα ανάπηρα άτομα στην τέχνη του χορού. Στόχος της είναι η δημιουργία επαγγελματικών projects και παραστάσεων, η επαγγελματική συν-εκπαίδευση στην τεχνική του χορού και η πρόσβαση στα εκφραστικά και δημιουργικά μέσα του χορού για τα ανάπηρα άτομα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ομάδας αποτελεί η αποδοχή της μοναδικότητας του κάθε σώματος με σκοπό τη συν-δημιουργία και τη συν-αντίληψη. Με τη διοργάνωση σεμιναρίων και τη δημιουργία καλλιτεχνικών projects-παραστάσεων, λειτουργεί ως άξονας κοινωνικής επίγνωσης και ως φορέας ισότιμης συμμετοχής των ανάπηρων ατόμων στην τέχνη του χορού.

ΙΣΟΝ

Εργαστήρι συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για το Θέατρο και το Χορό

Το ΙΣΟΝ ιδρύθηκε το 2019 και αποτελεί την σύμπραξη μεταξύ των ομάδων ΘΕΑΜΑ – Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία και της ΕΞΙΣ –  Συμπεριληπτικής Ομάδας Χορού. Είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας αλλά και ένα black-box θέατρο που προωθεί την συμπεριληπτική εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση στο Χορό και το Θέατρο. Είναι ο πρώτος χώρος συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για τις παραστατικές τέχνες για ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες στην Αθήνα.

Media