ISON | THEAMA | EXIS

Kreikka

ISON

Esittävän taiteen inklusiivinen koulutus Ateenassa

Vuonna 2019 käynnistynyt ISON on THEAMA – inklusiivisen teatteriryhmän ja EXIS – inklusiivisen tanssiryhmän yhteistyö.

Se on koulutustaho ja blackbox -teatteri, joka tarjoaa osallistavaa koulutusta ja taiteellista ilmaisua teatterin ja tanssin aloilla. Se on Ateenan ensimmäinen tila vammaisten ja ei-vammaisten taiteilijoiden osallistavalle koulutukselle esittävän taiteen alalla.

THEAMA

Inklusiivinen teatteriryhmä

Vuonna 2010 Ateenassa perustettu teatteriryhmä THEAMA on ensimmäinen ammattimainen teatteriryhmä, joka koostuu pääasiassa vammaisista taiteilijoista. He kaikki ovat Kreikan näyttelijäliiton jäseniä, jotka puolustavat oikeuttaan tasavertaiseen esillä oloon  esittävissä taiteen kentällä. THEAMA toteuttaa inklusiivista lähestymistapaa, joten myös vammattomat näyttelijät ja esiintyjät ovat osa ryhmää. Se  järjestää myös kaikille avointa draamapaja -toimintaa, jonka kautta THEAMA pyrkii perustamaan ensimmäisen inklusiivisen draama-akatemian vammaisille ja ei-vammaisille taiteilijoille. THEAMA vaikutti aktiivisesti myös siihen, että Kreikan kulttuuriministeriö kumosi presidentin asetuksen, joka esti vammaisia henkilöitä hakemaan ylempitasoiseen näyttelijänkoulutukseen ja valmistumaan sieltä.

 

Vammaisten osuus väestöstä on noin 9 prosenttia, ja aktiivisina kansalaisina heillä on yhtäläiset velvollisuudet ja oikeudet. Yksi niistä oikeuksista, joita he aktiivisesti puolustavat, on oikeus tulla ammatillisesti tunnustetuiksi näyttelijöiksi, esiintyjiksi ja taiteilijoiksi, yhtäläisin ehdoin.

 

THEAMA on myös sitoutunut ennakoivasti haasteeseen, joka koskee taiteen saavutettavuutta. Kaikkien esityspaikkojen tulisi olla esteettömiä yleisölle ja kulissien takana liikuntarajoitteisille taiteilijoille. Samoin aistivammaisilla yleisöillä on oikeus esteettömään sisältöön kuvatekstien, viittomakielen ja kuvailutulkkauksen avulla. 

EXIS

Inklusiivinen tanssiryhmä

EXIS on Ateenassa, Kreikassa toimiva  ammattimainen inklusiivinen tanssiryhmä, joka koostuu vammaisista ja vammattomista tanssijoista.  Se perustettiin vuonna 2015 tavoitteenaan ottaa vammaiset ihmiset mukaan tanssin maailmaan. 

 

EXIS Dance Companyn tavoitteena on myös  edistää inklusiivista tanssia ammattimaisten tanssiprojektien ja esityksien kautta sekä  luoda paikka inklusiiviselle tanssikoulutukselle sekä tarjota vammaisille ihmisille mahdollisuus luovuuteen ja taiteelliseen ilmaisuun. 

 

Arvojemme ytimessä on sen hyväksyminen, että jokainen keho on ainutlaatuinen, ja tämä luo perustan keskinäisen ymmärryksen rakentamiselle, yhteiselle luomiselle ja tanssimiselle yhdessä menettämättä henkilökohtaista taiteellista identiteettiämme. 

 

Järjestämällä työpajoja ja tanssiesityksiä haluamme luoda sosiaalista tietoisuutta ja edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa tanssin alalla.

Media