TOIMINTASISÄLLÖT

OSA 01

Tanssi vuorovaikutuksen välineenä: yhteyden tutkiminen muiden kanssa tanssin avulla
Hiljainen piiri

Hiljainen piiri korostaa sanatonta vuorovaikutusta ja toimintaa ilman sanallisia ohjeita. Harjoite soveltuu erityisen hyvin toiminnan aloitukseen.

Kesto

10 - 15 min

Osallistujat

Osallistujamäärällä ei väliä

Kosketus (Magneettinen/Polttava kosketus)

Kahden ihmisen välinen vuorovaikutus erityisesti kosketuksen kautta.

Kesto

minissään 20 min.

Osallistujia

Parillinen määrä

Perussykkeen löytäminen

Perussykkeen löytäminen ja ylläpitäminen ryhmässä kehittää orkesterillisten taitojen lisäksi myös vuorovaikutustaitoja.

Kesto

Ainakin 10 minuuttia

Osallistujat

Enintään 10 osallistujaa

Sanojen, äänien ja tunteiden rytmittäminen

Tavoitteena on kehittää keskittymistä ja tarkkaavaisuutta yhdessä.  Rytmin synnyttäminen luovan prosessin kautta.

Kesto

Enintään 90 min

Osallistujat

Yksittäin

Kohtaaminen / katsekontaktin käyttäminen

Harjoitteen tarkoituksena on ryhmäyttää osallistujat ja rakentaa keskinäistä luottamusta. Se sopii erityisen hyvin lämmittelyn alkuun.

Kesto

120 min

Osallistujat

Vähintään 4

Tila, aika ja proksemiika

Tässä harjoitteessa  lähestytään viestintää ajan ja tilan käsitteiden kautta. Aika ja tila ovat kaksi tanssillista elementtiä, jotka mahdollistavat osallistujille sanattoman viestinnän muotoja.

Kesto

120 min

Osallistujat

Vähintään 4

Toiseen reagoiminen

Tavoitteena on tulla tietoiseksi vuorovaikutuksen dynamiikan kolmesta peruslähtökohdasta. “Jatkuva liike toisia kohti ja toisista poispäin” antaa  kolme mahdollisuutta: Lähentyminen(konvergenssi) = liikkuminen kohti, toisen kanssa. Etääntyminen(divergenssi) = erojen luominen kunnioittavasti suhteessa toiseen Pysyvyys(maintenance)= ei reagointia toiseen.

Kesto

60 minuuttia

Osallistujat

Parillinen määrä

Hengitys piirissä

Erilaisuuden ja yksilöllisyyden ymmärtäminen, samalla kun seurataan jokaisen omaa hengitysrytmiä.

Kesto

15 - 20 min

Osallistujat

6 -12

Tehdään tilaa toisillemme

Tavoitteena on löytää tietoisuus negatiivisesta (tyhjästä) tilasta, jonka kehomme luo muuttaessaan muotoaan tai liikkuessaan.

Kesto

20 minuuttia

Osallistujat

2-20 osallistujaaa

Kehorytmiikka

Tavoitteena on kehittää keskittymistä ja tarkkaavaisuutta  Luova prosessi rytmiikan avulla.

Kesto

20 min

Osallistujat

2 - 20

Painon siirtäminen

Tavoitteena on tuntea kehomme painovoima ja luottaa muihin.

Kesto

n. 30 min

Osallistujat

Enintään 6-12

OSA O2

VUOROVAIKUTUS RYHMISSÄ: KOLLEKTIIVINEN LUOMINEN TANSSIN JA PERKUSSIOIDEN AVULLA
Kysymys 1. Mikä on esitys ja mitä on esittävä taide?
Kysymys 2. Kuinka luoda uusi, esteetön toimintaympäristö?
Kysymys 3. Mikä on konsepti?
Kysymys 4. Miten prosessi viedään loppuun ensimmäisestä työpajasta aina esitykseen asti?
Kysymys 5. Kuinka löytää esityksen muoto?
Kysymys 6. Mitä käytännön asioita toimintojen järjestämisessä tulee ottaa huomioon?
Kysymys 7. Mitkä ovat esiintyjien eri roolit, osallistujaksi esiintyjäksi?
Kysymys 8. Mikä on minun roolini ohjaajana?
Kysymys 9. Mitkä ovat osallistavan työn haasteet ja mahdollisuudet?

OSA O3

VUOROVAIKUTUS SOSIAALISESSA YMPÄRISTÖSSÄ: YHTEISÖLLINEN TAIDETOIMINTA JULKISISSA TILOISSA
Arkiliike

Harjoite toimii sekä lämmittelyharjoitteena että koreografisena työkaluna.  

Kesto

10 - 45 min

Osallistujat

Osallistujamäärällä ei väliä

Visualisoi liike ja rytmi

Harjoite on monitaiteinen ja voi nostaa ryhmäläisistä esiin uusia taitoja. Se toimii myös taiteellisena työkaluna esitysprosessin tukena.

Kesto

-

Osallistujat

Min. 3

Tila–aika-läsnäolo

The exercise can be used to produce interesting movement material and choreographic content in a group approach. It also inspires discussion about our own environment and its norms and taboos.

Kesto

Vähintään 20 minuuttia

Osallistujat

Osallistujamäärällä ei väliä

Miten edetä soolon luomisesta osallistavaan koreografiseen teokseen julkisessa tilassa?

Soolotyöskentelystä kollektiiviseen luomiseen julkisessa tilassa
Tämä on ensimmäinen osa sarjasta, joka on luotu teemalla “Pois kuplastasi”

Kesto

8-16 tuntia työpajoja

Osallistujat

Mikä tahansa ryhmä

Tanssijoiden välisen vuorovaikutuksen hyödyntäminen rikastamaan osallistavaa koreografista kirjoittamista julkisiin tiloihin

Sooloista yhteiseen luomiseen, Luku 2
Tässä harjoitekuvauksessa esitellään useita työpajaprosessissa käytettyjä aktiviteetteja, jotka osoittavat, miten ohjaajat voivat sisällyttää tanssijoiden välisen vuorovaikutuksen osaksi lopullista esitystä. Videolla esitetyssä esimerkissä käytämme teemaa ‘Pois kuplastasi’.

 

Kesto

8-16 tuntia työpajoja

Osallistujat

Mikä tahansa ryhmä

Koreografisen tilan mukauttaminen julkiseen tilaan, jotta kommunikaatio yleisön kanssa olisi mahdollista.

Koreografia julkisissa tiloissa esiintymistä varten

Kesto

8-16 tuntia työpajoja

Osallistujat

Mikä tahansa ryhmä

Kohtaamiset

Ohjailematon ja yhteistoimintaa esiin nostava kahden ihmisen välinen tapaaminen

Kesto

30 min

Osallistujat

Määrällä ei merkitystä

Ihmispyörä

Tämä on mukava ja hauska tapa, jolla osallistujat tutustuvat toisiinsa ja luovat luottamusta ryhmään.

Kesto

40 - 50 min

Osallistujat

8 -12

Yksi keho

Yksi ryhmä, yksi hengitys.

Kesto

30 - 60 min

Osallistujat

6 - 12

Esityksen luominen julkiseen tilaan

Ideoita koreografian luomiseen.

Kesto

-

Osallistujat

Osallistujamäärällä ei väliä