TOIMINTASISÄLLÖT

OSA 01

Tanssi vuorovaikutuksen välineenä: yhteyden tutkiminen muiden kanssa tanssin avulla
Hiljainen piiri

Hiljainen piiri korostaa sanatonta vuorovaikutusta ja toimintaa ilman sanallisia ohjeita. Harjoite soveltuu erityisen hyvin toiminnan aloitukseen.

Kesto

10 - 15 min

Osallistujat

Osallistujamäärällä ei väliä

Kosketus (Magneettinen/Polttava kosketus)

Kahden ihmisen välinen vuorovaikutus erityisesti kosketuksen kautta.

Kesto

minissään 20 min.

Osallistujia

Parillinen määrä

Perussykkeen löytäminen

Perussykkeen löytäminen ja ylläpitäminen ryhmässä kehittää orkesterillisten taitojen lisäksi myös vuorovaikutustaitoja.

Kesto

Ainakin 10 minuuttia

Osallistujat

Enintään 10 osallistujaa

Sanojen, äänien ja tunteiden rytmittäminen

Tavoitteena on kehittää keskittymistä ja tarkkaavaisuutta yhdessä.  Rytmin synnyttäminen luovan prosessin kautta.

Kesto

Enintään 90 min

Osallistujat

Yksittäin

Kohtaaminen / katsekontaktin käyttäminen

Harjoitteen tarkoituksena on ryhmäyttää osallistujat ja rakentaa keskinäistä luottamusta. Se sopii erityisen hyvin lämmittelyn alkuun.

Kesto

120 min

Osallistujat

Vähintään 4

Tila, aika ja proksemiika

Tässä harjoitteessa  lähestytään viestintää ajan ja tilan käsitteiden kautta. Aika ja tila ovat kaksi tanssillista elementtiä, jotka mahdollistavat osallistujille sanattoman viestinnän muotoja.

Kesto

120 min

Osallistujat

Vähintään 4

Toiseen reagoiminen

Tavoitteena on tulla tietoiseksi vuorovaikutuksen dynamiikan kolmesta peruslähtökohdasta. “Jatkuva liike toisia kohti ja toisista poispäin” antaa  kolme mahdollisuutta: Lähentyminen(konvergenssi) = liikkuminen kohti, toisen kanssa. Etääntyminen(divergenssi) = erojen luominen kunnioittavasti suhteessa toiseen Pysyvyys(maintenance)= ei reagointia toiseen.

Kesto

60 minuuttia

Osallistujat

Parillinen määrä

Hengitys piirissä

Erilaisuuden ja yksilöllisyyden ymmärtäminen, samalla kun seurataan jokaisen omaa hengitysrytmiä.

Kesto

15 - 20 min

Osallistujat

6 -12

Tehdään tilaa toisillemme

Tavoitteena on löytää tietoisuus negatiivisesta (tyhjästä) tilasta, jonka kehomme luo muuttaessaan muotoaan tai liikkuessaan.

Kesto

20 minuuttia

Osallistujat

2-20 osallistujaaa

Kehorytmiikka

Tavoitteena on kehittää keskittymistä ja tarkkaavaisuutta  Luova prosessi rytmiikan avulla.

Kesto

20 min

Osallistujat

2 - 20

Painon siirtäminen

Tavoitteena on tuntea kehomme painovoima ja luottaa muihin.

Kesto

n. 30 min

Osallistujat

Enintään 6-12