Élan Interculturel

Ranska 

Élan Interculturel

Élan Interculturel on vuonna 1901 laaditun lain mukainen yhdistys, joka on tunnustettu yleishyödylliseksi ja on toiminut monikulttuuristen suhteiden alalla perustamisestaan, vuodesta 2008, lähtien. Hanke syntyi, kun viisi  eri maista kotoisin olevaa monikulttuurisen psykogian tohtoriksi opiskelevaa maahanmuuttajanasta tapasivat. Nykyään tiimiin kuuluu 12 työntekijää ja 7 vapaaehtoistyöntekijää neljältä eri mantereelta ja kahdeksasta eri maasta. 

 

Élan Interculturelin tavoitteena on tutkia, luoda ja jakaa luovia ja leikkisiä koulutusstrategioita koko yhteiskunta huomioiden, jotta kulttuurien väliseen dynamiikkaan saataisiin enemmän selkeyttä ja avoimuutta yksilöllisellä ja yhteisöllisellä tasolla.

 

Élan Interculturel kannustaa kulttuurien väliseen vaihtoon ja keskusteluun, jotta ihmisten välisen viestintä helpottuisi ja kulttuurinen monimuotoisuus

Omaamme myös pitkäaikaista ammattitaitoa vaikeissa tilanteissa kamppailevien nuorten kanssa työskentelystä: keskeinen tavoitteemme on päästä yli stereotypioiden, ennakkoluulojen ja syrjinnän eri ilmentymistä, jotka nähdään usein monimuotoisuuden kautta ja muodostavat siten riskin tasa-arvon toteutumiselle.

 

Siksi Elan luo pedagogisia työkaluja (eurooppalaisten hankkeiden kautta) sekä kouluttaa sosiaali-, terveys- ja koulutusalan ammattilaisia ja järjestää työpajoja oppijoille.