Projektin Yhteenveto

CONTACT Erasmus+ hanke

Hankkeen tavoitteena on vuorovaikutuksen, yhteistyön ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen kehollisuuden ja taiteellisen toiminnan kautta. 

 

Taiteellinen toiminta suunnitellaan kaikille soveltuvaksi, jossa taidoista tai rajoitteista riippumatta tutkitaan sekä yksilöllisen ja yhteisöllisen luovuuden ja kehollisuuden mahdollisuuksia.

 

Tanssin, musiikin, rytmiikan sekä teatterin kautta etsitään soveltavia ja osallisuutta tukevia toimintatapoja.

 

Tavoitteet nuorille

Tavoitteet ammattilaisille

Tarjoamme työkaluja, joilla on mahdollisuus: