Περίληψη προγράμματος

Contact
Πρόγραμμα Erasmus+

Προωθούμε την επαφή, τη συνεργασία και την κοινωνική συμπερίληψη μέσω της καλλιτεχνικής σωματικής έκφρασης.
Σωματική έκφραση σχεδιασμένη για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως σωματότυπου ή αναπηρίας. Εξερευνούμε την ατομική και την συλλογική δημιουργικότητα καθώς και το φυσικό δυναμικό του σώματος.

Στόχοι για τους Νέους

Στόχοι για τους Επαγγελματίες