Mitkä ovat esiintyjien eri roolit, osallistujaksi esiintyjäksi?

Kysymys 7

Mitkä ovat esiintyjien eri roolit, osallistujaksi esiintyjäksi?

Haluamme tehdä selväksi, että ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta tai yhtä oikeaa tapaa työskennellä osallistavassa ja taiteellisessa ympäristössä.  Ohjaajien, tanssinopettajien ja nuorisotyöntekijöiden on peilattava omaa kokemustaan ja intuitiotaan päättääkseen, mitkä toimintamallit toimivat parhaiten heidän kohderyhmälleen. Tämä voi muuttua niin monien tekijöiden mukaan, että yhtä sääntökirjaa on mahdotonta antaa. Näihin kuvauksiin  on koottu ideoita ja esimerkkejä siitä, mikä on aiemmin toiminut eri tilanteissa ja olosuhteissa, ja ne havainnollistavat mahdollisia vastauksia annettuihin kysymyksiin.

Ehdottaja:

Luotu ryhmäkeskuskustelun pohjalta

Pääkohdat:

  • Osallistujat ovat merkittävä osa luovaa prosessia. Kaikki työskentely nojaa osallistamiseen.  Ohjaaja vastaa ohjaamisesta, mutta osallistujat itse määrittelevät toiminnan ja teoksen suunnan. Jos osallistujat kokevat olevansa tärkeä osa prosessia, he sitoutuvat myös lopputeoksen toteuttamiseen ja ovat siitä ylpeitä. He haluavat, että heidän perheensä ja ystävänsä tulevat katsomaan sitä.
  • Ryhmäläisten on on tunnettava olonsa turvalliseksi. Taide on tarkoitettu nähtäväksi, joten “yleisöä” on oltava, vaikka se olisi vain yksi henkilö tai ryhmän muut jäsenet.
  • Erilaisia kehoja, ajatuksia ja ominaisuuksia kannattaa tuoda esiin ja korostaa toiminnassa. Osallistujan tehtävänä on saapua paikalle avoimin mielin ja olla iloinen voidessaan jakaa.

Vinkit ohjaajalle:

Esiintyjän on saatava ohjausta ryhmän ohjaajalta.

Esityksen on oltava sopusoinnussa valitun teeman kanssa – mahdollisesti esiintyjän itsensä valitseman teeman kanssa.

Ohjaajan on varmistettava, että  esitys voi seurata yleisön energioita, olla sopusoinnussa yleisön kanssa tai tarjota ainutlaatuisen matkan.

Esiintyjien on oltava tyytyväinen esityksensä yhtenäisyyteen ja rakenteeseen.

Esiintyjällä tulee olla oikeus valita vapaasti  ja muuttaa esityksen eri osia prosessin aikana, kun sen eri osat kehittyvät.

Kuvat/linkit:

Miten toiminnasta tulee osa yhteistoimintaa ja lopullista esitystä – seuraa  osallistujaa ensimmäisestä työpajasta aina esitykseen asti.