Ο ρόλος του συντονιστή

Ερώτηση 8

Ποιος ο ρόλος του συντονιστή;

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση ή ένας σωστός τρόπος για να εργαστείτε σε συμπεριληπτικό, καλλιτεχνικό περιβάλλον. Οι συντονιστές, οι δάσκαλοι χορού και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την προσωπική τους εμπειρία και διαίσθηση για να αποφασίσουν ποιο είναι το κατάλληλο μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουν σύμφωνα με την σύνθεση της ομάδας. Και αυτό μπορεί να αλλάζει σύμφωνα με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, οπότε δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένο βιβλίο κανόνων. Αυτοί οι οδηγοί ασκήσεων είναι μια συλλογή από ιδέες και παραδείγματα που είχαν επιτυχία σε διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες στο παρελθόν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Προτάθηκε από

Συλλογικά μετά από ομαδική συζήτηση

Κύρια σημεία

  • Να βρει την κεντρική ιδέα, να πάρει αποφάσεις, να σχεδιάσει τη διαδικασία και να είναι οδηγός. Να συνοδεύσει τους συμμετέχοντες στη δημιουργική διαδικασία, να είναι ανοιχτός/η, να επιτρέψει σε όλους να συμμετέχουν στη δημιουργία. Να ενθαρρύνει, να δώσει ελπίδα και ενισχύσει την αυτοπεποίθηση.
  • Να έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει τα ταλέντα και τις ικανότητες του κάθε συμμετέχοντα. Ποιο από αυτά να τονίσει.
  • Να καθορίσει μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας.

Συμβουλές για τους συντονιστές

  • Δημιουργούμε τέχνη – μερικές φορές μπορούν να προκύψουν προσωπικά ζητήματα ευαίσθητου χαρακτήρα, δεν είμαστε θεραπευτές και πρέπει να εστιάσουμε στην τέχνη.
  • Προσπαθήστε να μάθετε γιατί ένας συμμετέχοντας δεν αισθάνεται καλά και βοηθήστε τον είτε να το ξεπεράσει είτε να το αντιμετωπίσει.
  • Αναγνωρίστε την ενέργεια της ομάδας. Εάν είναι χαμηλή θα επηρεάσει την ομάδα. Αυτό απαιτεί εμπειρία. Κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί και αυτό είναι εντάξει. Είναι και αυτό μέρος της διαδικασίας.
  • Μετουσιώστε το «παιχνίδι» σε μια τελική παράσταση. Οι συμμετέχοντες χρειάζονται το αίσθημα της ασφάλειας. Αν δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παράσταση τελευταία στιγμή είναι εντάξει.

Εικόνες / Σύνδεσμοι

Picture: Jayson Rohde

 

‘TO SUPPORT’

 

‘TO CONNECT’