Σωματικά κρουστά

Τίτλος δραστηριότητας

Σωματικά κρουστά

Διάρκεια

20 λεπτά

Συμμετέχοντες

Από 2 έως 20

Οι συμμετέχοντες πρέπει να μπορούν να κουνούν έστω ένα χέρι.

Πρόταση δραστηριότητας από

Εύα Μιχαηλίδου

Στόχοι

 • Ζέσταμα

 • Βελτίωση της αντίληψης και της συναίσθησης της θέσης και των κινήσεων του σώματος

 • Βελτίωση της αίσθησης του σώματος και της αισθητηριακής εμπειρίας

 • Ενεργοποίηση διαφόρων σημείων του σώματος

 • Μεγαλύτερη αίσθηση γείωσης (για τους συμμετέχοντες που κρατούν τον ρυθμό με τα πόδια τους)

 • Αίσθηση του ρυθμού

 • Δημιουργία μουσικής με το σώμα

 • Χρήση του ρυθμού για σύνδεση με την ομάδα

 • Χρήση διαφόρων ρυθμών κατά την κίνηση

 • Βελτίωση της αίσθησης του χρόνου στη μουσική

Υλικά

Άνετος και ήσυχος χώρος

Είναι προτιμότερο οι συμμετέχοντες να φορούν παπούτσια

Προετοιμασία

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια (αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα)

Βήματα/Οδηγίες

 1. Ξεκινήστε σε κύκλο στραμμένοι προς τα μέσα
 2. Στα Σωματικά κρουστά υπάρχει μια βασική αλληλουχία από 11 ρυθμικά μέρη ή παλαμάκια (βλ. τους συνδέσμους παρακάτω). Αφιερώστε χρόνο να τους διδάξετε στην ομάδα και να τους παίξετε όλοι μαζί. Ο χρόνος εξαρτάται από την ομάδα. Αφιερώστε όσο χρόνο χρειάζονται οι συμμετέχοντες. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να παραλλάξετε την τεχνική του ρυθμού που παίζεται με τα πόδια, αν υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να κινήσουν τα πόδια τους. Μία επιλογή είναι να ερμηνεύουν τον ρυθμό των ποδιών με ήχους από το στόμα.
 3. Εκτελέστε τις τεχνικές μία μία στη σειρά. Επαναλάβετε όπου χρειάζεται. Καθώς οι συμμετέχοντες προοδεύουν, αυξήστε την ταχύτητα.
 4. Δοκιμάστε διάφορους ρυθμικούς συνδυασμούς των σωματικών κρουστών. Χρησιμοποιήστε τις προτάσεις μας ή δημιουργήστε δικούς σας συνδυάζοντας διαφορετικούς ρυθμικούς χτύπους.
 5. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο ρυθμικό συνδυασμό για να παίξετε σε κύκλο. Κάθε συμμετέχων κάνει έναν χτύπο με παλαμάκι και ο ρυθμός «ταξιδεύει». στον κύκλο. Προσπαθήστε να διατηρείτε τον ρυθμό. Η ομάδα μπορεί να διατηρεί τον ρυθμό με τα πόδια ή το στόμα σε όλη τη διάρκεια της άσκησης.
 6. Δείξτε δύο διαφορετικούς ρυθμικούς συνδυασμούς και μετά χωρίστε τον κύκλο σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα μαθαίνει και παίζει τον πρώτο ρυθμό και η δεύτερη ομάδα μαθαίνει και παίζει τον δεύτερο.
 7. Οι δύο ομάδες παίζουν ταυτόχρονα.  Αφήστε αρκετό χρόνο να γίνει ξεκάθαρος ο ήχος.

 8. Ο χρόνος για κάθε βήμα εξαρτάται από την ομάδα. Δώστε στην ομάδα όσο χρόνο χρειάζεται για να καταλάβει και να εκτελέσει το κάθε βήμα.

Μέθοδος αξιολόγησης

Μπορείτε να ζητήσετε ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες μετά τη συνάντηση, αν αυτό είναι δυνατόν.


Σε ορισμένες περιπτώσεις βαριάς μορφής αναπηρίας, δεν είναι εύκολη η λεκτική επικοινωνία, συνεπώς θα χρειαστεί να δείτε την ανατροφοδότηση μέσω της γλώσσας του σώματος ή από τις αντιδράσεις των ατόμων στις πληροφορίες που τους δίνονται.

Συμβουλές προς τους συντονιστές

 • Να είστε έτοιμοι να δείχνετε τις ασκήσεις ρυθμού που χρησιμοποιείτε. Προτείνουμε να κάνετε δοκιμή με τους ρυθμούς και τους διάφορους συνδυασμούς πριν τους εφαρμόσετε στην ομάδα.
 • Για αρχή, εξηγήστε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χτυπούν παλαμάκια ή να χρησιμοποιούν τα χέρια για να παράγουν διάφορους ήχους.
 • Κάθε φορά εξηγείτε και δείχνετε τον ρυθμό πριν το επιχειρήσει η ομάδα.
 • Πηγαίνετε στον χώρο νωρίς για να κάνετε ζέσταμα πριν ξεκινήσει η συνάντηση.
 • Να μιλάτε αργά και καθαρά όταν δίνετε οδηγίες.
 • Αφιερώστε χρόνο στην επανάληψη του υλικού και φροντίστε όλοι στο μάθημα να καταλαβαίνουν τις οδηγίες σας.
 • Προσπαθήστε να χτίζετε την κάθε άσκηση/προσθήκη σταδιακά κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Παραλλαγές

Οι συμμετέχοντες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πόδια τους, μπορούν να βασιστούν στη φωνή τους.


(Χρησιμοποιούμε τα χέρια στις τεχνικές σωματικών κρουστών.)

Μέθοδος

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι τα Σωματικά κρουστά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Εύα Μιχαηλίδου.

 

Σύνδεσμοι:

https://en.wikipedia.org/wiki/Body_percussion

 

https://www.youtube.com/watch?v=FOaJTH1jOto&ab_channel=SLAMMINBodyBand

 

http://www.internationalbodymusicfestival.com/pdfs/Teacher_Training_Handouts_2011.pdf

 

https://vimeo.com/536902247

.