Μεταφορά Βάρους

Μεταφορά Βάρους

Μεταφορά Βάρους

Διάρκεια

Εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Περίπου μισή ώρα ανά έξι συμμετέχοντες.

Συμμετέχοντες

Από 6 έως 12 άτομα

Πρόταση δραστηριότητας από

Δήμητρα Σβίγκου

Στόχοι

  • Να νιώσουμε τη βαρύτητα των σωμάτων μας
  • Να δείξουμε εμπιστοσύνη στους άλλους
  • Να ανακαλύψουμε τα σώματα των άλλων και να φέρουμε ευθύνη για αυτά
  • Να χτίσουμε την εμπιστοσύνη μέσα σε μια ομάδα
  • Να διασκεδάσουμε

Υλικά

  • Ένας ανοιχτός χώρος χωρίς περιορισμούς
  • Άνετα ρούχα

Προετοιμασία

Μουσική αναλόγως τις προτιμήσεις.  Η αργή μουσική με χαλαρό ρυθμό μπορεί να βοηθά τους συμμετέχοντες να είναι χαλαροί και να μη γίνονται βιαστικοί

Βήματα/Οδηγίες

  1. Οι συντονιστές θα πρέπει να κάνουν εξάσκηση από πριν με το δικό τους σώμα.  Κατευθύνετε τους συμμετέχοντες ώστε να αφήνουν ένα μέλος τους σώματός τους κάθε φορά να πέφτει από το βάρος του.  Για παράδειγμα, το κεφάλι, ένα χέρι ή ένα πόδι.  Το χέρι ή το πόδι πρέπει πρώτα να το σηκώσουν και μετά να το αφήσουν να πέσει.  (3 λεπτά)

 

  1. Εργασία σε ζεύγη: Ο ένας παρτενέρ αφήνει ένα μέρος του σώματός του να πέσει και ο άλλος το πιάνει. Κάθε φορά, αυτός που αφήνει ένα μέρος του σώματός του να πέσει επιλέγει ένα άλλος μέλος του και κάνει γνωστή την πρόθεσή του σε αυτόν που τον πιάνει. Αυτός που πιάνει πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να παρατηρεί προσεκτικά τον παρτενέρ του.  Έπειτα αλλάζουν ρόλους.  (13 λεπτά)

 

  1. Σχηματίζουμε έναν μικρό, κλειστό κύκλο με κάποιον στο κέντρο. Αυτή τη φορά, αυτός που είναι στο κέντρο είναι ο μόνος που σηκώνει μέρη του σώματός του και τα αφήνει να πέσουν, ενώ οι άλλοι έχουν από κοινού ευθύνη να τα πιάσουν. Όλοι οι συμμετέχοντες περνούν από το κέντρο με τη σειρά.  (15 λεπτά ή παραπάνω, αναλόγως τον αριθμό των συμμετεχόντων)

Μέθοδος αξιολόγησης

Η ομάδα είναι συγκεντρωμένη σε κύκλο, καθιστοί, για να συζητήσουν πώς πιστεύουν ότι η πήγε η άσκηση, τι συγκεκριμένο τους άρεσε ή δεν τους άρεσε σε αυτήν και πώς τους έκανε να αισθανθούν.

Συμβουλές προς τους συντονιστές

Μπορείτε να κάνετε την άσκηση καθιστοί αν είναι καταλληλότερο για τους συμμετέχοντες της ομάδας.


Θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες καταλαβαίνουν και μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλεια του σώματος κάποιου άλλου. Αν τυχόν η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη για μια τέτοια ευθύνη, τότε θα πρέπει να προταθεί μια πιο εύκολη και ασφαλής εκδοχή. Να χρησιμοποιηθούν πιο μικρά μέρη του σώματος, για παράδειγμα, και να γίνει μόνο λίγες φορές επανάληψη.

Έτσι, η ομάδα θα γνωρίσει τη δραστηριότητα και θα μπορέσετε να την επεκτείνετε σιγά σιγά και με ασφάλεια σε επόμενες συναντήσεις.

Παραλλαγές

Η άσκηση για προχωρημένους γίνεται με τη χρήση όλου του σώματος και όχι μόνο μελών του (πτώσεις εμπιστοσύνης).

 

Το επόμενο βήμα είναι να κινείται στον χώρο όλη η ομάδα και μετά, όταν κάποιος βρεθεί στο κέντρο, οι υπόλοιποι της ομάδας να είναι έτοιμοι να τον πιάσουν προς όποια κατεύθυνση κι αν αποφασίσει αυτός να πέσει.

Μέθοδος

Αυτοσχεδιασμός CONTACT.