Πως οδηγώ τη διαδικασία από την πρώτη πρόβα έως την τελική παράσταση;

Ερώτηση 4

Πως οδηγώ τη διαδικασία από την πρώτη πρόβα έως την τελική παράσταση;

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση ή ένας σωστός τρόπος για να εργαστείτε σε συμπεριληπτικό, καλλιτεχνικό περιβάλλον. Οι συντονιστές, οι δάσκαλοι χορού και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την προσωπική τους εμπειρία και διαίσθηση για να αποφασίσουν ποιο είναι το κατάλληλο μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουν σύμφωνα με την σύνθεση της ομάδας. Και αυτό μπορεί να αλλάζει σύμφωνα με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, οπότε δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένο βιβλίο κανόνων. Αυτοί οι οδηγοί ασκήσεων είναι μια συλλογή από ιδέες και παραδείγματα που είχαν επιτυχία σε διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες στο παρελθόν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Προτάθηκε από

Συλλογικά μετά από ομαδική συζήτηση

Κύρια σημεία

  • Ο καθένας μπορεί να χορέψει
  • Συλλογικό ταξίδι
  • Διάχυση της ιδέας της μοναδικότητας σε όλες τις φάσεις – Έρευνα/Καθοδήγηση/Δημιουργία της κεντρικής ιδέας

Συμβουλές για τους συντονιστές

  • Ο καθένας μπορεί να χορέψει – καθοδηγήστε κάθε συμμετέχοντα ώστε να γίνει μέρος της δημιουργικής διαδικασίας – βρείτε ένα χαρακτηριστικό του κάθε συμμετέχοντα που τους ξεχωρίζει ατομικά αλλά και μέσα στην ομάδα.
  • Συλλογικό ταξίδι: επίγνωση του εαυτού, σχέση με τους άλλους / με το χώρο, το χρόνο, τον σχεδιασμό.
  • Διάχυση της ιδέας της μοναδικότητας – ενδυναμώνοντάς τον κάθε συμμετέχοντα να έχει έχει τα δικά του εργαλεία.

Εικόνες / Σύνδεσμοι

Παραδείγματα που αναδεικνύουν τα παραπάνω στοιχεία:

 

Everyone can dance : “ Comme Unique”  Process Cie DK-BEL France

https://www.youtube.com/watch?v=LYXhVhWFrAU