Πως σχεδιάζω μια παράσταση;

Ερώτηση 5

Πως σχεδιάζω μια παράσταση;

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση ή ένας σωστός τρόπος για να εργαστείτε σε συμπεριληπτικό, καλλιτεχνικό περιβάλλον. Οι συντονιστές, οι δάσκαλοι χορού και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την προσωπική τους εμπειρία και διαίσθηση για να αποφασίσουν ποιο είναι το κατάλληλο μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουν σύμφωνα με την σύνθεση της ομάδας. Και αυτό μπορεί να αλλάζει σύμφωνα με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, οπότε δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένο βιβλίο κανόνων. Αυτοί οι οδηγοί ασκήσεων είναι μια συλλογή από ιδέες και παραδείγματα που είχαν επιτυχία σε διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες στο παρελθόν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Προτάθηκε από

Συλλογικά μετά από ομαδική συζήτηση

Κύρια σημεία

  • Όταν αρχίσετε τη διαδικασία του σχεδιασμού, θυμηθείτε την κεντρική ιδέα, τον στόχο της παράστασης, και το που και πως σκοπεύετε να την παρουσιάσετε: στα πλαίσια μιας μεγάλης παρουσίασης/θεάματος ή ως σχολική παράσταση;
  • Καθορίστε την αισθητική: Ήχος, ατμόσφαιρα, κοστούμια, σκηνικά, χρήση οπτικών μέσων, φώτα.
  • Υπηρετήστε το θέμα της παράστασης. Το απλό είναι το βέλτιστο.

Συμβουλές για τους συντονιστές:

  • Είναι προτιμότερο να επιλέξετε τον χώρο που αρμόζει στην παράσταση σας αλλά αν είναι δοσμένος χώρος τότε πρέπει να κάνετε τις ανάλογες προσαρμογές.
  • Έχετε ομάδα τεχνικής υποστήριξης ή όχι; Είτε υπάρχει ομάδα τεχνικών που υποστηρίζει την χορογραφία και το θέμα είτε οι καλλιτέχνες αναλαμβάνουν και την τεχνική υποστήριξη.