Harjoitekuvaukset

OSA 01

Kosketus (Magneettinen/Polttava kosketus)
Kohtaaminen / katsekontaktin käyttäminen
Sanojen, äänien ja tunteiden rytmittäminen

OSA 02

Kysymys 1. Mikä on esitys ja mitä on esittävä taide?
Kysymys 2. Kuinka luoda uusi, esteetön toimintaympäristö?
Kysymys 4. Miten prosessi viedään loppuun ensimmäisestä työpajasta aina esitykseen asti?
Kysymys 5. Kuinka löytää esityksen muoto?
Kysymys 6. Mitä käytännön asioita toimintojen järjestämisessä tulee ottaa huomioon?
Kysymys 7. Mitkä ovat esiintyjien eri roolit, osallistujaksi esiintyjäksi?
Kysymys 8. Mikä on minun roolini ohjaajana?
Kysymys 9. Mitkä ovat osallistavan työn haasteet ja mahdollisuudet?

OSA 03

Miten edetä soolon luomisesta osallistavaan koreografiseen teokseen julkisessa tilassa?
Tanssijoiden välisen vuorovaikutuksen hyödyntäminen rikastamaan osallistavaa koreografista kirjoittamista julkisiin tiloihin.
Koreografisen tilan mukauttaminen julkiseen tilaan, jotta kommunikaatio yleisön kanssa olisi mahdollista.
Esityksen luominen julkiseen tilaan