Τι είναι παράσταση;

Ερώτηση 1

Τι είναι παράσταση και παραστατικές τέχνες;

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση ή ένας σωστός τρόπος για να εργαστείτε σε συμπεριληπτικό, καλλιτεχνικό περιβάλλον. Οι συντονιστές, οι δάσκαλοι χορού και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την προσωπική τους εμπειρία και διαίσθηση για να αποφασίσουν ποιο είναι το κατάλληλο μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουν σύμφωνα με την σύνθεση της ομάδας. Και αυτό μπορεί να αλλάζει σύμφωνα με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, οπότε δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένο βιβλίο κανόνων. Αυτοί οι οδηγοί ασκήσεων είναι μια συλλογή από ιδέες και παραδείγματα που είχαν επιτυχία σε διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες στο παρελθόν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Προτάθηκε από

Συλλογικά μετά από ομαδική συζήτηση

Κύρια σημεία:

  • Η παράσταση είναι ένα έργο τέχνης μπροστά σε κοινό.
  • Υπάρχει διάλογος μεταξύ των καλλιτεχνών και του κοινού.
  • Θα πρέπει να υπάρχει παράσταση στο τέλος.

Συμβουλές για τους συντονιστές:

  • Η παράσταση είναι ένα έργο τέχνης μπροστά σε ένα κοινό. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Η παρουσία του κοινού είναι που το μετουσιώνει σε παράσταση. Η παρατήρηση μια καλλιτεχνικής πράξης (σε αντίθεση με το όταν κάποιος χορεύει ή τραγουδά στο δωμάτιο του).
  • Υπάρχει διάλογος μεταξύ των καλλιτεχνών και του κοινού. Είναι ένα συλλογικό βίωμα που συμβαίνει στιγμιαία. Κάθε επανάληψη της είναι μοναδική, οργανική και συναισθηματική και συνδυάζει διαφορετικές μορφές τέχνης.
  • Γιατί πρέπει να υπάρχει παράσταση στο τέλος; Για να υπάρχει ένας τελικός στόχος που θα αποτελεί το αποκορύφωμα των συναισθημάτων όλης της δημιουργικής διαδικασίας. Είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της προσωπικής επίγνωσης και της κατανόησης. Η παράσταση είναι τρόπος επικοινωνίας σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες. Η παράσταση λαμβάνει χώρα με ή και χωρίς την προσοχή του κοινού.
  • Δωρεάν παραστάσεις σε δημόσιους χώρους (πχ πάρκο) ή σε άλλους χώρους διάχυσης.

Εικόνες / Σύνδεσμοι:

Παραδείγματα που αναδεικνύουν τα παραπάνω στοιχεία: