Χρήση αλληλεπιδράσεων μεταξύ χορευτών για τον εμπλουτισμό της περιεκτικής δημιουργίας χορογραφίας σε δημόσιους χώρους.

Τίτλος δραστηριότητας

2ο Μέρος: Από τα σόλο στη συλλογική δημιουργία
Σε αυτό το φύλλο μεθόδου περιγράφουμε διάφορες δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία του εργαστηρίου, οι οποίες δείχνουν πώς οι συντονιστές μπορούν να ενσωματώσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χορευτών ως μέρος μιας τελικής παράστασης. Στο παράδειγμα που εμφανίζεται στο βίντεο χρησιμοποιούμε το θέμα “Βγείτε από το φούσκα σας”

Διάρκεια

8 έως 16 ώρες εργαστηρίων (ανάλογα με την ικανότητα και τον ρυθμό της ομάδας) Ο ρόλος του συντονιστή είναι να δώσει προσοχή στην ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων σε όλη τη διαδικασία.

Συμμετέχοντες

Οποιαδήποτε μικτή ομάδα με και χωρίς αναπηρία: Το παράδειγμα που δίνεται στο βίντεο είναι μια ομάδα 30 παιδιών σχολικής ηλικίας (12-13 ετών) με μια ομάδα 5 ενηλίκων με νοητική αναπηρία

Δραστηριότητα προτάθηκε από

DK-BEL

Στόχοι

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια δυναμική της ομάδας που επιτρέπει την εύρεση χορευτικών αλληλεπιδράσεων. Είναι να τους καθοδηγήσετε δίνοντάς τους ένα χορευτικό «λεξιλόγιο» που θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν ένα ντουέτο στην αρχή και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτή τη χειρονομία και αυτές τις αλληλεπιδράσεις μέσα σε μια ομάδα και δεύτερη φορά.

Υλικά

Ένας χώρος αρκετά μεγάλος για όλη την ομάδα. Ένα καλό ηχοσύστημα.

Προετοιμασία

Συλλογική προετοιμασία της ομάδας των χορευτών (4 έως 35 συμμετέχοντες)
Καθορίστε μαζί τα βήματα κάθε εργαστηρίου — ποιος κάνει τι;
Ο συντονιστής εμπλέκει την ομάδα σε όλες τις αποφάσεις αλλά είναι τελικά υπεύθυνος για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Οδηγίες

1. Καθοδηγήστε τους συμμετέχοντες στη δημιουργία αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους.
Αφού δημιούργησαν τα σόλο εδώ στο 2ο Μέρος
χρησιμοποιώντας το θέμα “Βγαίνοντας από τη Φούσκα σας” : στη συνέχεια τους ζητήστε τους να εργαστούν σε ζευγάρια και να αναζητήσουν αλληλεπιδράσεις που θα βοηθήσουν να βγάλουν τον σύντροφό τους από τη «φούσκα» του δίνοντάς τους διαφορετικές χειρονομίες:
● Άνεμος
● Ηλεκτροπληξία
● Ένα χέρι βοηθείας

 

2. Η ερευνητική φάση των ζευγαριών – οι συμμετέχοντες συναντιούνται αλλάζοντας ζευγάρια πολύ συχνά και γρήγορα κατά τη διάρκεια αυτής της ερευνητικής φάσης.

 

3. Στη συνέχεια, κάθε ζευγάρι επιλέγει τι προτιμά να κάνει και δημιουργεί τη δική του χορογραφική ιστορία: Ποιος αρχίζει να φτιάχνει τη φούσκα; Τι οδηγίες του στέλνει ο άλλος για να τον βγάλει από τη φούσκα του; μετά αλλάζουμε ρόλους…Οι συνεργάτες προσπαθούν να επαναλάβουν την ίδια ιστορία πολλές φορές: (εντυπωθεί στη μνήμη τους)

 

4. Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται σε ομάδες των 4 έως 6: κάθε ζευγάρι δείχνει το 3ο βήμα στην ομάδα του

 

5. Προχωράμε στην ίδιο το σχεδιασμό χορογραφίας, ο συντονιστής εμπλέκει τους συμμετέχοντες στη λήψη των αποφάσεων, δίνοντας νόημα στις κινήσεις που δημιουργούνται και χρησιμοποιεί τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται από τις διαφορετικές ομάδες μέσα στη συλλογική δημιουργία για να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σύνολο.

 

6. Ο συντονιστής βάζει σε μια λογική σειρά αυτά που έχουν δημιουργηθεί από τις διάφορες ανάλογα πάντα με το δημόσιο χώρο στον οποίο θα παρουσιαστεί το κομμάτι (βλ. βίντεο Χορογραφία για Παράσταση σε Δημόσιους Χώρους)

 

7. Στη συνέχεια χορεύουμε μαζί κατά τη διάρκεια της παράστασης!

 

8. Τέλος, καλούμε το κοινό να ανέβει στη σκηνή στο τέλος της παράστασης.

Μέθοδος Αξιολόγησης

Ο συντονιστής μπορεί να αξιολογήσει το εργαστήριο τηρώντας τα ακόλουθα:
Σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες
● Συμφωνήσαν να συμμετάσχουν με ή χωρίς βοήθεια
● Συνεργάστηκαν με έναν άλλο χορευτή ή και σε ομάδα
● Ένιωσαν καλά στην ομάδα
● Απόδέχτηκαν το ρόλο τους ως χορευτές και ότι εχουν κοινό.

Τι πρέπει να γνωρίζετε ως συντονιστές

Παρέχετε μια ομάδα συνοδών ώστε να μπορεί να παρακολουθεί καθεμία από τις ομάδες που θα σχηματιστούν. Όταν εργάζονται σε σχολικό περιβάλον, οι δάσκαλοι μπορούν επίσης να αναλάβουν την ευθύνη μικρών ομάδων.

Παραλλαγές

Μερικοί χορευτές δεν θα μπορούν να απομνημονεύσουν τις διάφορες φάσεις . Θα είναι απαραίτητο να τους παρέχετε έναν βοηθό (ενήλικα ή συμμετέχοντα που μπορεί να τους καθοδηγήσει ώστε να παραμείνουν συνδεδεμένοι με την ομάδα)

Μέθοδος

Το εργαστήρίο θα κατανοηθεί τους συμμετέχοντες εάν κάθε κίνηση και χειρονομία προέλθει από τα μέλη της ομάδας.