Εύρεση του βασικού παλμού

Τίτλος δραστηριότητας

Εύρεση του βασικού παλμού

Διάρκεια

Τουλάχιστον 10 λεπτά.

Συμμετέχοντες

Έως 10 συμμετέχοντες

Πρόταση δραστηριότητας από

Συμπεριληπτική Σχολή Τέχνης – Vimmart

Στόχοι

Η εύρεση και διατήρηση ενός βασικού ρυθμού σε μια ομάδα βοηθά στην ανάπτυξη όχι μόνο ορχηστρικών ικανοτήτων, αλλά και διαπροσωπικών ικανοτήτων.

Υλικά

Το σώμα σας αρκεί, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και όργανα. Ένα τύμπανο τζέμπε, για παράδειγμα.

Προετοιμασία

Τυχόν κρουστά και καρέκλες σε σχηματισμό αψίδας μπροστά από τον συντονιστή.

Βήματα/Οδηγίες

1. Ζητήστε από την ομάδα να σταθούν μπροστά σας για να σας βλέπουν όλοι. Εξηγήστε το νόημα του βασικού σταθερού ρυθμού στη μουσική (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν μετρονόμο ή τον δεύτερο δείκτη ενός ρολογιού με 60 bpm), καθώς κάθε μουσικό κομμάτι έχει ένα τέμπο στο οποίο κινείται χρονικά το αντικείμενο που παίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, ο βασικός ρυθμός είναι το τέμπο της μουσικής.

 

2. Ξεκινήστε να χτυπάτε το τύμπανο με τα χέρια εναλλάξ στον ρυθμό και ζητήστε από την ομάδα να ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό. Προσπαθήστε να βγάλετε έναν ενιαίο ήχο. Η άσκηση πρέπει να συνεχιστεί για λίγα λεπτά ώστε να μπουν όλοι στον κοινό ρυθμό.

 

3. Χωρίς να σταματήσετε τον ρυθμό, δώστε το παράδειγμα για να καθοδηγήσετε την ομάδα να χτυπά παλαμάκια/να παίζει με διαφορετική αλληλουχία κινήσεων, π.χ. (δ)εξί, δεξί, (α)ριστερό, αριστερό, «α,α,δ,δ», «δ,δ,α», «δ,α,α» κ.λπ. Οι χτύποι μπορούν να μεταφερθούν και στο κέντρο ή στην άκρη του τυμπάνου ή σε διάφορα σημεία του σώματος (μηρούς, στήθος, παλαμάκια κ.λπ.). Το σημαντικό είναι η διατήρηση του ίδιου, ήρεμου τέμπο σε όλη τη διάρκεια της άσκησης.

 

4. Η άσκηση «αλλαγής ρυθμού» απαιτεί οπτική, καθώς και ακουστική προσοχή. «Στείλτε» τον ρυθμό με ήρεμο, σταθερό τέμπο στον συμμετέχοντα που κάθεται στα αριστερά, ο οποίος παίζει τον ρυθμό (δ,α) στο τύμπανο/στους μηρούς και θα στείλει τον ρυθμό στον επόμενο συμμετέχοντα μέχρι να επιστρέψει στον συντονιστή, περνώντας από έναν-έναν τους συμμετέχοντες. Δώστε σημασία στη σταθερότητα του ρυθμού και στη συνέπεια του τέμπο.

Μέθοδος αξιολόγησης

Σημασία έχει η σταθερότητα και η συνέχεια του βασικού ρυθμού. Επιπρόσθετα, κάθε άσκηση πρέπει να συνεχίζεται αρκετά ώστε ο παλμός να αφομοιώνεται από την ομάδα.

Συμβουλές προς τους συντονιστές

Μπορείτε να προσθέσετε διάφορους ρυθμούς στις ασκήσεις για να αυξήσετε τον βαθμό δυσκολίας. Μπορείτε να προσθέσετε τους ρυθμούς των συλλαβών των ονομάτων σας στον βασικό παλμό ως παιχνίδι γνωριμίας στις πρώτες συναντήσεις της ομάδας.

Παραλλαγές

Μπορείτε να στήσετε περίπλοκες ασκήσεις γύρω από τον βασικό παλμό. Είτε πιο απαιτητικές ασκήσεις στον ρυθμό του σώματος είτε διάφορες ενορχηστρώσεις, π.χ. να χωρίζετε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες και να προσθέτετε αλληλεπικαλυπόμενους ρυθμούς ή ακόμα και πολυρυθμίες/πολυμετρίες.

Μέθοδος

Συμπεριληπτική Σχολή Τέχνης – Vimmart