Mitä käytännön asioita toimintojen järjestämisessä tulee ottaa huomioon?

Kysymys 6

Mitä käytännön asioita toimintojen järjestämisessä tulee ottaa huomioon?

Haluamme tehdä selväksi, että ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta tai yhtä oikeaa tapaa työskennellä osallistavassa ja taiteellisessa ympäristössä.  Ohjaajien, tanssinopettajien ja nuorisotyöntekijöiden on peilattava omaa kokemustaan ja intuitiotaan päättääkseen, mitkä toimintamallit toimivat parhaiten heidän kohderyhmälleen. Tämä voi muuttua niin monien tekijöiden mukaan, että yhtä sääntökirjaa on mahdotonta antaa. Näihin kuvauksiin  on koottu ideoita ja esimerkkejä siitä, mikä on aiemmin toiminut eri tilanteissa ja olosuhteissa, ja ne havainnollistavat mahdollisia vastauksia annettuihin kysymyksiin.

Ehdottaja:

Luotu ryhmäkeskuskustelun pohjalta

Pääkohdat:

 • Järjestävä taho ja sen ohjaajat ovat vastuussa siitä, että osallistujille luodaan turvallinen tila luovuudelle.
 • Viestinnän on oltava selkeää koko prosessin ajan (tekstipohjainen ja suullinen viestintä, sekä muut vaihtoehtoiset saatavilla olevat viestintävälineet).
 • Tietoa tilan ja toiminnan esteettömyydestä on oltava näkyvillä (wc-tilat, tilan toimintasäännöt jne.).
 • Osallistujien tarpeisiiin sopivan toimintaympäristön tarjoaminen- ja miten keräämme tätä tietoa opiskelijoista?
 • Järjestävän tahon sisäisen viestinnän on myös oltava selkeää (ohjaajat, tuottajat, vapaaehtoiset jne.), jotta kaikki ymmärtävät, mitä on tehty kaikkien osallistujien vastaanottamiseksi.
 • Aikataulut – Pidä aina mielessä, että jotkin asiat vievät tavallista kauemmin, on kuitenkin tärkeää, että osallistujille ei tule toiminnassa kiireen tunne.
 • Avoin ja rehellinen viestintä
 • Tiedottaminen ulospäin: Luo tietoisuutta siitä, mitä tapahtuu ja mitä on saatavilla
 • Huomioi osallistujien yksilölliset erityispiirteet

Vinkit ohjaajalle:

 • Toiminnan järjestäjien tulee aina tarkistaa työskentely- ja esiintymispaikat ennen prosessin aloittamista. Ei kannata luottaa siihen, että tila on ilmoitettu “esteettömiksi”.
 • On myös tärkeää ottaa huomioon kulkemiseen liittyvät tarpeet ennen osallistujien kutsumista. Taksit, joissa on luiskat jne. – erityisesti sähköpyörätuoleja varten.
 • Ylimääräisiä käsiä on hyvä olla käytettävissä kaikkia tilanteita varten.
 • Vapaaehtoisille on myös tiedotettava kunnioittavasta viestinnästä.
 • Tarkistuslista ohjaajille: Google Docs

Pictures/Links: