Hengitys piirissä

Harjoitteen nimi

Hengitys piirissä

Kesto

15 – 20 minuuttia osallistujien määrästä riippuen. 

Osallistujat

6-12 osallistujaa

Harjoitteen ehdottaja

Anna Vekiari ja Dimitra Svigou

Tavoite

 • Osallistujien rauhoittaminen hengityksen avulla
 • Läheisyyden tunne  ryhmässä, kun hengitetään samaan rytmiin
 • Erilaisuuden ja yksilöllisyyden ymmärtäminen, samalla kun seurataan jokaisen omaa hengitysrytmiä
 • Keskittymiskyvyn parantaminen
 • Ryhmäytymisen tukeminen

Materiaalit

Rauhallinen tila, johon kaikki osallistujat mahtuvat mukavasti.

Valmistelut

Vältä musiikin käyttöä, jotta sen rytmi ei vaikuta osallistujiin.

Jos musiikkia käytetään, sen tulee olla rauhallista ja rentouttavaa – ilman rytmiä.

Pyydä osallistujia pukeutumaan mukaviin vaatteisiin. 

Kysy osallistujilta, onko heillä hengitysvaikeuksia. 

Jos joku tuntee huimausta, tulisi rentoutua ja keskeyttää harjoitus, kunnes oma olo paranee.

Näytä itse ensin, miten hengitetään äänen kanssa, jotta kun ryhmä tekee sen, kaikki kuulevat ja tuntevat sen samanaikaisesti.

Ohjeistus

 1. Pyydä osallistujia seisomaan ympyrämuodostelmaan  kasvot sisäänpäin.
 2. Pyydä jokaista osallistujaa yksi kerrallaan hengittämään neljä kertaa sisään ja ulos luonnollisella äänellä niin, että muut kuulevat sen ja pystyvät liittymään mukaan ja hengittämään samaan aikaan ja samassa rytmissä.  Jatkakaa piirimuodostelmassa, kunnes jokainen henkilö on tehnyt neljä hengitystä.  (Kesto riippuu osallistujien määrästä sekä hengityksen rytmistä).
 3. Samalla kun säilytämme yhteisen hengitysrytmin, lisäämme liikettä ikään kuin meillä olisi valtava, pehmeä pallo, jota puristamme ja vapautamme käyttäen apuna koko vartaloamme ja käsivarsiamme ja avaten ne sivuille (niin kuin jokaisella osallistujalla on mahdollista) 1 -2 minuutin ajan.
 4. Jatketaan vaihetta 3 hengittäen ja pitäen rytmi (ehkä vähemmän ääntä) ja kehon muoto, kun liikumme yhdessä todella hitaasti ympyrän keskelle. (Noin 2 minuuttia)
 5. Lähemmäksi piirin keskustaa tultaessa osallistujat alkavat koskettaa toisiaan. Aluksi vain käsivarret, mutta kun he tulevat todella lähelle, kehot päätyvät isoon halaukseen ja muodostavat aiempaa pienemmän ympyrän keskelle (1 minuutti).
 6. Hengittely jatkuu. Kun osallistujien kehot ovat tarpeeksi lähellä, he voivat muuttaa liikkeitään ja luoda omaa yksilöllistä liikemateriaalia saman sulkeutumis- ja avautumisliikkeen aikana, mutta haluamallaan tavalla (1-2 minuuttia).
 7. Osallistujat jatkavat omien yksilöllisten avautumis- ja sulkeutumisliikkeitään pitäen kiinni ryhmän hengitysrytmistä.  Hitaasti he siirtyvät takaisin alkuperäisille paikoilleen piirissä.  (Noin 2 minuuttia)
 8. Palattuaan takaisin lähtöpaikoila ryhmäläiset pysyvät paikoillaan hengittäen samassa rytmissä, mutta heidän liikkeensä pienenevät ja pienenevät, kunnes he lakkaavat kokonaan liikkumasta ja pitävät vain hengitysrytmin. (1 -2 minuuttia)
 9. Osallistujat katsovat toisiaan ja pyrkivät tunnistamaan yhdessä, milloin harjoite saadaan loppumaan yhteisestä päätöksestä.

Arviointi

Ryhmä voi kokoontua istuen piiriin keskustelemaan, miten harjoite heidän mielestään sujui, mistä he erityisesti pitivät tai eivät pitäneet siinä ja mitä tuntemuksia se sai heissä aikaan.

Vinkit ohjaajalle

 • Vaiheet 1-3 on selitettävä huolellisesti ennen kunkin harjoituksen aloittamista.  
 • Vaiheet 3-7 voidaan selittää harjoituksia tehdessä.
 • Kun ryhmä on löytänyt yhteisen rytmin, sitä ei ole aina helppo pitää yllä koko prosessin ajan, joskus se katoaa ja sitten taas löytyy – se ei haittaa.

Jatkokehittely

 • On tärkeää varmistaa, että osallistujat tuntevat olonsa mukavaksi koskettamisen ja kosketuksen kohteena olemisen suhteen.  Jos näin ei ole, samat harjoitukset voidaan tehdä myös siten, etteivät ryhmäläiset tule lähelle toisiaan,harjoituksen tavoitteena ei ole toistensa koskettaminen.

 

 • On myös kiinnostavaa tehdä harjoite ulkona luonnon äänien ympäröimänä, ilman ihmisten ääniä ympärillä.

Menetelmä

Anna Vekiari ja Dimitra Svigou ovat kehittäneet tämän harjoitteen.  Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Artisticoon tai Exis Dance Companyyn.

.