Hiljainen piiri

Harjoitteen nimi

Hiljainen piiri

Kesto

10-15 min

Osallistujat

Osallistujamäärällä ei väliä

Harjoitteen ehdottaja

Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos

Tavoite

Hiljainen piiri korostaa sanatonta vuorovaikutusta ja toimintaa ilman sanallisia ohjeita. Harjoite soveltuu erityisen hyvin toiminnan aloitukseen.

Materiaalit

Ei tarvita erityisiä materiaaleja. Tilan tulisi olla mahdollisimman esteetön, jotta harjoitteessa olisi helppo liikkua.

Valmistelut

Ei vaadita erityisiä valmisteluja.

Ohjeistus:

  1. Ohjaaja aloittaa menemällä jonkun osallistujan luokse, hymyilee ja tarjoaa kättään tai ottaa osallistujaa kädestä kiinni. Yhdessä he menevät seuraavan ja taas seuraavan luokse. Ohjaaja huomioi siis jokaisen henkilökohtaisesti. Tarkoitus on lopulta muodostaa piiri.

    Harjoitteessa ohjaaja ei puhu mitään eikä anna sanallisia ohjeita.          Osallistujat saattavat puhua tai olla puhumatta, sillä ei ole väliä.

 

  1. Piirissä ohjaaja aloittaa liikkuminen jälleen ilman sanallista ohjausta. Piirissä voidaan kulkea, nostella käsiä, taputella – tai mitä vain! Ohjaaja voi myös ottaa osallistujien liikkeistä tai tilasta impulsseja. 

     

    Harjoitteen liikkumistavat ja kesto voivat vaihdella.

Arviointi

Ryhmän havainnoiminen on tärkeää. Lopuksi kannattaa istahtaa alas ja keskustella, mitä tunteita ja ajatuksia harjoitus herätti.

Vinkit ohjaajalle

Harjoitetta voi käyttää uuden ryhmän kanssa alussa jopa ennen kuin ohjaaja esittelee itseään tai toivottaa tervetulleeksi. Joskus osallistuja saattaa hämmästyä ja kysyä ohjaajalta jotakin. Tällöin ohjaaja voi vain hymyillä ja olla vastaamatta kysymykseen. Mahdollisia kysymyksiä ja heränneitä tuntemuksia on hyvä käsitellä lopuksi yhdessä.

Jatkokehittely

Hiljaista piiriä voi kehitellä loputtomiin. Ohjaajan kannattaa havainnoida ryhmän antamia impulsseja ja tarttua niihin.

Menetelmä

Harjoite on tanssi-innostamisen menetelmäharjoite. 


Tanssi-innostaminen® on FT Raisa Fosterin kehittämä taiteellis-pedagoginen menetelmä, joka tähtää yksilöiden ja yhteisöjen elähdyttämiseen erilaisten harjoitteiden kautta.