Miten edetä soolon luomisesta osallistavaan koreografiseen teokseen julkisessa tilassa?

Harjoitteen nimi

Soolotyöskentelystä kollektiiviseen luomiseen julkisessa tilassa
Tämä on ensimmäinen osa sarjasta, joka on luotu teemalla “Pois kuplastasi”

Kesto

8-16 tuntia työpajoja (ryhmän kyvyistä ja työtahdista riippuen).

Osallistujat

Mikä tahansa ryhmä, jossa on vammaisia ja vammattomia henkilöitä. Videolla on esimerkkinä kolmenkymmenen koululaisen (12-13-vuotiaat) ja viiden aikuisen kehitysvammaisen ryhmä.

Harjoitteen ehdottaja

DK-BEL Company

Tavoite

Soolotyöskentelystä kollektiiviseen luomiseen julkisessa tilassa
Tämä on ensimmäinen osa sarjasta, joka on luotu teemalla “Pois kuplastasi”

Materiaalit

Tarpeeksi suuri tila, johon koko ryhmä mahtuu, ja riittävän tehokas äänentoistojärjestelmä.

Valmistelut

Esiintyjäryhmän yhteisvalmistelu (4-35 osallistujaa).
Määritelkää yhdessä kunkin työpajan vaiheet – kuka tekee mitä? Ohjaaja ottaa ryhmän mukaan kaikkiin päätöksiin, mutta on viime kädessä vastuussa lopullisen päätöksen tekemisestä.

Ohjeistus

1.  Ohjaa osallistujia luomaan soolo tiettyä teemaa varten: Videolla “Aktiviteetti 1” teemana on “Pois omasta kuplastasi”. Osallistujia pyydettiin keksimään eleitä, joiden avulla he pääsevät ulos erimuotoisista kuplista:

    • pään ympärillä (kuin pallo) 
    • vartalonsa ympärillä (kuin neliö) 
    • Heidän ympärillään (kuin pystysuora putki täynnä ilmaa). 

2.  Kun soolo on luotu kuplan valinnan ja sitä kuvaavien 4-5 liikkeen avulla, jokainen esittää sen parilleen (esittäytyäkseen tanssijana).

3.  Jokainen tekee soolonsa samaan aikaan ja me ( tanssipari ja ohjaaja) yritämme yhdessä löytää pysähdyksiä.

4.  Soolot jaetaan koko ryhmälle.

5.  Toisten parien koreografisten esitysten katsomisen jälkeen (kuten videolla Aktiviteetti 2) työskentelemme 4-6 tanssijan ryhmissä. Koreografisessa kirjoitustyössä ohjaaja työskentelee osallistujien kanssa korostaakseen jokaista osallistujaa heidän soolossaan yhteisen luomuksen puitteissa

6.  Me (ryhmä, ohjaajan johdolla) kokoamme erilaiset luomukset sen julkisen tilan mukaisesti, jossa esiinnymme (kuten videolla toiminto 3).  Ryhmän on voitava harjoitella tilassa, joka edustaa esitystilaa, jotta he ymmärtävät, kuinka paljon tilaa heillä on ja missä yleisö tulee olemaan, jotta he katsovat oikeaan suuntaan (tämä voi olla kaikki suunnat julkisessa tilassa). 

7.  Sitten tanssimme yhdessä esityksen aikana!

Arviointi

Ohjaaja voi arvioida työpajaa havainnoimalla seuraavia asioita: 

Missä määrin osallistujat 

  • suostuvat osallistumaan avustettuna tai ilman apua 
  • Tekevät yhteistyötä toisen tanssijan kanssa ja ryhmässä.
  • tuntevat olonsa hyväksi ryhmässä 
  • Hyväksyvät sen, että heitä seurataan tanssijana

Mitä sidosryhmien on tiedettävä

Järjestä paikalle riittävän suuri määrä avustajia, jotka voivat seurata jokaista muodostettavaa ryhmää. Kouluryhmien kanssa työskennellessä opettajat voivat myös ottaa pienryhmiä vastuulleen.

Jatkokehittely

Joillakin osallistujilla ei ehkä ole mahdollisuutta luoda sooloa. Tällöin on tarpeen antaa heille yksilöllistä apua antamalla heille kumppani (toinen osallistuja, toinen ohjaaja tai muu tukihenkilö). Tällöin he työskentelevät duona, mutta pyrimme mahdollisuuksien mukaan siihen, että he ovat liikkeidensä aloittajia eivätkä vain jäljittelijöitä.

Menetelmä

Näiden työpajojen tuloksena osallistujat toteuttavat sen, jos jokainen tanssittu ele on peräisin joltakulta ryhmän jäseneltä.