Mikä on konsepti?

Kysymys 3

Mikä on konsepti?

Haluamme tehdä selväksi, että ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta tai yhtä oikeaa tapaa työskennellä osallistavassa ja taiteellisessa ympäristössä.  Ohjaajien, tanssinopettajien ja nuorisotyöntekijöiden on peilattava omaa kokemustaan ja intuitiotaan päättääkseen, mitkä toimintamallit toimivat parhaiten heidän kohderyhmälleen. Tämä voi muuttua niin monien tekijöiden mukaan, että yhtä sääntökirjaa on mahdotonta antaa. Näihin kuvauksiin  on koottu ideoita ja esimerkkejä siitä, mikä on aiemmin toiminut eri tilanteissa ja olosuhteissa, ja ne havainnollistavat mahdollisia vastauksia annettuihin kysymyksiin.

Ehdottaja:

Luotu ryhmäkeskuskustelun pohjalta

Pääkohdat:

  • Ohjaajan päättämä teema tai aihe

 

  • Ryhmän päättämä aihe/teema: (esimerkki Sessad)

  • Valmiiksi asetettu teema: Joskus esityksen aihe on olosuhteiden sanelema, jolloin ohjaajan on löydettävä tapa sopeutua siihen ja opittava rakastamaan sitä

Hints/tips for facilitators:

  • Aihe/teema on koko konseptin perusta, ja se voi olla monia asioita.
  • Konsepti voi syntyä prosessin aikana tai ennen prosessin alkua.
  • Vapauttaa meidät stereotypioista siitä, mikä on oikein ja mikä väärin.
  • Yksinkertaisuus toimii. Ohjaajan on kyettävä sopeutumaan ja kuuntelemaan ryhmää.
  • Työskentelyyn vaadittavien ominaisuuksien(rytminen, kehollinen ja äänellineni) arviointi.