Esityksen luominen julkiseen tilaan

Harjoitteen nimi

Esityksen luominen julkiseen tilaan.

Kesto

Esityksen kesto määräytyy monien eri asioiden perusteella. Tärkeintä on kuitenkin pystyä pitämään tanssijoiden innostus yllä koko esityksen ajan ja kunnioittaa yleisöä ja heidän aikaansa.

Osallistujat

Kuka tahansa, joka pitää lavalla olemisesta.

Ehdottaja

Dimitra Svigkou

Valmistelut

Hyvä lämmittely ennen esityksen alkua.

Ohjeistus

Ehdotus 1:
Uuden koreografian rakentaminen jo ennestään olemassa olevan dueton pohjalta.

Ohjaaja katsoo videon olemassa olevasta duetosta purkaa dueton koreografian ja luo sen pohjalta harjoitteita ja tanssillisia tehtäviä osallistujille.

On suositeltavaa aloittaa tehtävät ilman, että osallistujat tietävät alkuperäisen dueton olemassaolosta.

Tehtävien työstämisen jälkeen duetto esitellään ryhmälle. Ryhmäläisten suureksi yllätykseksi he havaitsevat yhteyden tekemiinsä tehtäviin ja harjoitteisiin.

Esityksen rakentaminen:
Aloita duon esittely juuri sellaisena kuin se on, ja ryhdy sitten lisäämään elementtejä, joita aiemmin on tehtävissä työstetty.
Työstämällä sitä luodaan täysin uusi esitys.

 


Ehdotus 2:
Ehdotus objektista
Valitaan harjoitteet sen mukaan, minkä parissa halutaan työskennellä. esim. tila, vuorovaikutus, yhteistyö, dynamiikka jne.
Ehdotetaan objektia esim. valokuva, kangas, rakennelma /paikka esim. eteinen, puutarha, luokkahuoneen nurkka / teema esim. luonnon neljä elementtiä, kevät, jokapäiväiset liikkeet, villieläimet jne…
Pyydetään osallistujia työskentelemään ryhmissä ja luomaan pieni yhteenveto siitä, mitä edellisissä harjoitteissa on tehty ja joka sisältää ajatuksen ehdotuksesta.
Kerätään kaikki osat yhteen ja kootaan ne järjestykseen ajatellen lopputulosta.

 

Arviointi

Osallistujien kanssa voi keskustella siitä, onko jokin asia häirinnyt heitä tai haluaisivatko he, että jokin asia tehtäisiin toisin, mutta myös uusista ideoista, joita saattaa syntyä prosessin aikana, joko harjoitusten aikana tai prosessin lopussa.

Vinkit

Osallistujat kannattaa valmistaa esitystä varten rakentamalla tehokas yhteys ja vuorovaikutus heidän ja ohjaajan välille. Prosessin on oltava iloinen, muuten se voi osoittaa, että ryhmä ei ole valmis avautumaan yleisölle.

Jatkokehittely

Mistä tahansa voi tulla esitys.