Visualisoi liike ja rytmi

Harjoitteen nimi

Visualisoi liike ja rytmi

Kesto

Harjoitetta voi tehdä osissa tai sen voi valita koko työpajan teemaksi. Myös osallistujamäärä vaikuttaa harjoitteen kestoon.

Osallistujat

Vähintään 3 osallistujaa. Tarvittaessa ohjaaja voi toimia myös yhtenä osallistujana. Suositeltu enimmäismäärä 18 osallistujaa.

Harjoitteen ehdottaja

Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos

Tavoite

Harjoitteen tavoitteena on tuottaa ryhmälähtöisesti materiaalia esitysprosessin tueksi sekä oppia monitaiteista työskentelyä.

Materiaalit

Äänimaisemien tekemiseen käytettävät percussio- ym. soittimet voi valita oman kiinnostuksen mukaisesti, mutta vaihtoehtoisesti harjoitteen toteuttamiseen voi käyttää myös pelkkää kehoa, tilaa tai erilaisia epäsoittimia. 

 

Visuaalisen osuuden voi toteuttaa myös monin tavoin: lyijykynällä, tusseilla, vahaliiduilla, musteella tai vaikka vesiväreillä tai akryylimaaleilla. Lisäksi tarvitaan tekniikkaan soveltuvaa paperia. 

 

Tilan tulisi olla mahdollisimman esteetön, jotta kaikkien ryhmien oni helppo toimia ja liikkua tilassa. 

 

Kaikilla tulisi olla toimintaan soveltuvat vaatteet.

Valmistelut

Soittimet ja muut äänien tuottamisen sekä visuaalisen työskentelyn tarvikkeet kannattaa laittaa esille etukäteen muistaen, että ne ovat helposti kaikkien saavutettavissa. Myös liikkumiselle kannattaa jättää tilaa.

 

Osallistujille voi varata myös pöytiä ja tuoleja tarvittaessa.

Ohjeistus

Harjoite voi olla koko työpajan teema

 

Osa 1: Lämmittely

 

Harjoitteen lämmittelyvaiheen voi toteuttaa monin tavoin. 

 

1. Kehorytmiikka

 

Muodostetaan kehä että kaikki näkevät toisensa. Aloitetaan paikallaan kävelyllä. Kaikki pyrkivät samaan tahtiin ja rytmiin. Kun yhteinen rytmi on saatu, lisätään taputukset jalkoihin jatkaen jaloilla samaa rytmiä. Kun yhteinen rytmi on taas löytynyt, lisätään vielä käsien yhteen taputus kokoajan edelliset liikkeet mukana pitäen. Tätä jatketaan hetki.

Mietitään ja kokeillaan mitä erilaisia ääniä keholla voi tehdä esim.suulla naksutellen tai suhistellen, sormia napsuttamalla. Kokeillaan tehdä yhteinen rytmi samaan tapaan kuin jaloillakin. Rytmin löydyttyä jaetaan ryhmä kahtia, toiset tekevät sitä mistä aloitettiin (jalat – reidet – kädet)  ja toinen ryhmä uutta rytmiä esim.suulla ja sormilla. 

 

2. Percussiosoittimiin tutustuminen

 

Ryhmä kokeilee millaisia ääniä soittimista lähtee ja valitsee itselleen mielesen soittimen. Kokeillaan löytää yhteinen rytmi siten että jokainen soittaa ainakin yhden äänen soittimesta joka pysyy samassa rytmissä. Jatkokehittely: Ohjaaja voi myös “antaa” jokaiselle jonkin rytmin jota soittaja soittaa samassa rytmissä muiden kanssa.

 

3. Keho maalaa tilaa

Kuunnellaan musiikkia ja maalataan eri kehon osilla ilmaan musiikista välittyvät tunteen.

 

4. Piirrä ääni

Kuunnellaan musiikkia ja piirretään siitä välittyvä tunne paperille erilaisia värejä, muotoja ja viivoja käyttäen. 

 

Osa 2: Visualisoi liike ja rytmi

 

Osallistujat jaetaan kolmeen ryhmään: Auditiivinen ryhmä, visuaalinen ryhmä ja liikkeellinen/tanssillinen ryhmä.

 

Auditiivinen ryhmä vastaa harjoitteessa äänimaiseman rakentamisesta/musiikista

 

Liikkeellinen/tanssillinen ryhmä vastaa harjoitteessa liike-ja tanssi-ilmaisusta.

 

Visuaalinen ryhmä vastaa harjoitteessa kuvataideteosten valmistamisesta.

 

Ryhmiin jako voidaan tehdä sattumanvaraisesti tai yhteisesti sopien riippuen ryhmän keskinäisestä dynamiikasta.

 

 1. Aloitetaan harjoite yhtäaikaisesti. Yhdessä voidaan päättää, mikä ryhmistä aloittaa yhteisen työskentelyn.
 2. Kaikki ryhmät aloittavat toiminnan toisiinsa reagoiden. Jokainen ryhmä luo sekä omaa että yhteistä teosta, jossa kaikki ryhmät ja niiden jäsenet voivat vaikuttua toisistaan.
 3. Osallistujia kannattaa muistuttaa siitä, että he voivat tehdessä harjoitetta vaikuttua kaikesta ympärillä olevasta, tilasta, äänistä, muista kehoista, omista tuntemuksista jne. 
 4. Tarvittaessa myös ohjaajat voivat osallistua toimintaan, jotta harjoitteen dynamiikkaan saadaan vaihteluita.
 5. Ohjaajan kannattaa aistia ryhmää ja seurata etenkin visuaalisen ryhmän työskentelyä, jotta he saavat aikaa teosten tekemiselle.
 6. Ohjaaja on vastuussa harjoitteen loppuunsaattamisesta. Selkein tapa on olla yhteydessä auditiivisen ryhmän kanssa, jonka hiljennettyä harjoite on helpompi saattaa loppuun.
 7. Harjoitteen lopuksi keräännytään yhteen ja katsotaan yhdessä sen aikana valmistuneita visuaalisia teoksia sekä keskustellaan niistä nousevista ajatuksista. Keskustelun apuna voidaan käyttää VTS-menetelmään (Visual thinking strategies®) pohjautuvia kysymyksiä.

  “Mitä näet? Mitä kuvassa on meneillään? Mikä sai sinut ajattelemaan tuolla tavalla? Millaisia adjektiiveja, verbejä tai substantiiveja kuvasta löytyy? Löytyykö kuvasta joku tarina?”

  Ryhmäläisten vastauksia kannattaa myös kirjata ylös mahdollista jatkotyöskentelyä varten.

Arviointi

Ryhmän havainnoiminen on tärkeää. Lopuksi kannattaa istahtaa alas ja keskustella, mitä tunteita ja ajatuksia harjoitus herätti.

Vinkit

Ennen harjoitteen tekemistä voi olla hyvä tehdä erilaisia lämmittelyharjoitteita, joiden kautta voi tutkia yhdessä omaa äänen- ja kehon käyttöä, tilan ääniä sekä  percussio- ja muiden soittimien eri mahdollisuuksia. Lämmittelyharjoituksien määrä riippuu työpajan pituudesta

Jatkokehittely

Harjoitteen aikana toteutuneet visuaaliset teokset voivat toimia lähtökohtana esityksen rakentamisessa. Niitä tutkimalla voidaan ammentaa liikkeellistä materiaalia, mutta mahdollista on myös rakentaa koko koreografia ja sen eri osata

 

Visuaalista teosta voidaan myös käyttää nuotinnoksena lopullisen teoksen äänimaailman kehittelyssä.

Menetelmä

Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos