Συνάντηση στην Αθήνα

Η συνάντηση για την Κοινή Εκπαίδευση προσωπικού (JST Meeting) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα