Vimmart

Finland

Vimmart

Humans at the heart of artistic creation


Vimmart is an Inclusive Art School from Tampere,Finland and it was established in 2006.  Vimmart offers equal opportunities for everybody to study and enjoy art. Our pedagogy aims to highlight inclusion and the school is open for all people regardless of your age, gender, background or the need of support. The goal is to give equal rights for everybody to have high-quality art education in a progressive way. At the same time we aim to give people tools to integrate into all parts of society.  We want to shake out the norms of society and give a platform for all people to show their creative potential.

 

The Vimmart Music School Education Programme, which follows the national Curriculum policies and guidelines, is the basis of our work but the school also offers different kinds of courses in other art forms like dance, theatre, circus and visual arts, all led by professional art educators and artists. Also the strong relations with our national and international partners gives Vimmart the opportunity to combine art and social wellbeing together through different kinds of projects.

 

 

 

FINNISH/SUOMEKSI:

 

Vimmart on vuonna 2006 perustettu, Tampereella toimiva yhdenvertaisen taiteen oppilaitos. Tarjoamme kaikille tasavertaisen mahdollisuuden opiskella taidetta ja nauttia siitä. Työssämme pyrimme korostamaan inkluusiota. Koulu on avoin kaikille iästä, sukupuolesta, taustasta tai tuen tarpeesta riippumatta. Tavoitteenamme on antaa kaikille yhtäläiset oikeudet saada laadukasta taidekasvatusta. Samalla pyrimme antamaan ihmisille välineitä integroitua yhteiskunnan kaikkiin osiin.  Haluamme ravistella yhteiskunnan normeja ja tarjota kaikille mahdollisuus tuoda esiin oma luovuus.

 

Vimmartin musiikkikoulu on työmme perusta. Se tarjoaa taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää musiikissa ja noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelmien linjauksia ja ohjeita. Tarjoamme myös erilaisia kursseja eri taiteenlajeissa, kuten tanssissa, teatterissa, sirkuksessa ja kuvataiteissa. Työskentelyä ohjaavat aina ammattilaistaidekasvattajat ja taiteilijat. Myös vahvat suhteet kansallisiin ja kansainvälisiin kumppaneihin antavat meille mahdollisuuden tuoda yhteen taiteen ja sosiaalisen hyvinvoinnin erilaisten hankkeiden avulla.

Media