Teoriatekstit

OSA 01

Facilitatorship

Jarmo Skön

Tanssi Viestinnän Välineenä

Vera Varhegyi

Näkökulmia Inklusiiviseen Tanssiin

Anna Vekiari

OSA 02

ὄψις (opsis)
Käsitteen tulkinta antiikista nykyaikaan

Vasilis OIkonomou

OSA 03

Yhteys yleisöön
osallistava tanssiesitys julkisessa tilassa

Vera Varhegyi