Tanssijoiden välisen vuorovaikutuksen hyödyntäminen rikastamaan osallistavaa koreografista kirjoittamista julkisiin tiloihin

Harjoitteen nimi

Sooloista yhteiseen luomiseen, Luku 2
Tässä harjoitekuvauksessa esitellään useita työpajaprosessissa käytettyjä aktiviteetteja, jotka osoittavat, miten ohjaajat voivat sisällyttää tanssijoiden välisen vuorovaikutuksen osaksi lopullista esitystä. Videolla esitetyssä esimerkissä käytämme teemaa ‘Pois kuplastasi’.

Kesto

8-16 tuntia työpajoja (ryhmän kyvyistä ja työtahdista riippuen) Ohjaajan tehtävänä on kiinnittää huomiota vuorovaikutuksen kehittämiseen koko prosessin ajan.

 

Osallistujat

Mikä tahansa ryhmä, jossa on vammaisia ja vammattomia henkilöitä. Videolla on esimerkkinä kolmenkymmenen koululaisen (12-13-vuotiaat) ja viiden aikuisen kehitysvammaisen ryhmä.

Harjoitteen ehdottaja

DK-BEL Company

Tavoite

Tavoitteena on luoda ryhmädynamiikka, joka mahdollistaa tanssillisen vuorovaikutuksen tanssijoiden välillä. Tarkoituksena on ohjata heitä antamalla heille tanssillinen “sanasto”, jonka avulla he voivat ensin luoda dueton ja sitten käyttää näitä eleitä ja vuorovaikutusta ryhmässä toisella kerralla.

 

Materiaalit

Riittävän suuri tila koko ryhmälle; riittävän tehokas äänentoistojärjestelmä.

 

Valmistelut

Esiintyjäryhmän yhteisvalmistelu (4-35 osallistujaa).
Määritelkää yhdessä kunkin työpajan vaiheet – kuka tekee mitä? Ohjaaja ottaa ryhmän mukaan kaikkiin päätöksiin, mutta on viime kädessä vastuussa lopullisen päätöksen tekemisestä.

Ohjeistus

 1. Ohjaa osallistujia, kuinka he luovat vuorovaikutussuhteita toistensa kanssa. Kun soolot oli luotu tässä 2. luvussa käyttäen teemaa “Pois kuplastasi”: heitä pyydettiin tämän jälkeen työskentelemään pareittain ja etsimään vuorovaikutustilanteita, jotka auttavat saamaan kumppaninsa pois kuplastaan antamalla hänelle erilaisia eleitä:
  • Tuulen puuska
  • Sähköisku
  • auttava käsi
 2. Paritutkimusvaihe – osallistujat tapaavat vaihtamalla paria hyvin usein ja nopeasti tämän tutkimusvaiheen aikana.
 3. Sitten kukin pari valitsee, mitä he haluavat tehdä, ja luovat oman koreografisen tarinansa: Kuka aloittaa kuplan tekemisen? Minkä ohjeen toinen antaa hänelle saadakseen hänet pois kuplasta? sitten vaihdetaan rooleja ….Parit yrittävät toistaa saman tarinan useita kertoja: (muistiin painamiseksi).
 4. Osallistujat jaetaan 4-6 hengen ryhmiin: kukin pari näyttää vaiheen 3 omalle ryhmälleen.
 5. Siirrymme itse koreografiseen kirjoittamiseen, ohjaaja ottaa osallistujat mukaan valintojen tekemiseen, antaa luoduille liikkeille merkityksen ja käyttää eri ryhmien luomia vuorovaikutussuhteita yhteisessä luomuksessa yhtenä kokonaisuutena.
 6. Ohjaaja sovittaa kaiken sen, mitä eri ryhmät ovat luoneet, siihen julkiseen tilaan, jossa teos esitetään (katso video 3: Koreografia julkisissa tiloissa esiintymistä varten)
 7. Sitten tanssimme yhdessä esityksen aikana! 
 8. Lopuksi kutsumme yleisön näyttämölle mukaan esityksen päätteeksi.

Arviointi

Ohjaaja voi arvioida työpajaa havainnoimalla seuraavia asioita: 

Missä määrin osallistujat 

 • suostuvat osallistumaan avustettuna tai ilman apua 
 • Tekevät yhteistyötä toisen tanssijan kanssa ja ryhmässä.
 • tuntevat olonsa hyväksi ryhmässä 
 • Hyväksyvät sen, että heitä seurataan tanssijana

Mitä sidosryhmien on tiedettävä

Järjestä paikalle riittävän suuri määrä avustajia, jotka voivat seurata jokaista muodostettavaa ryhmää. Kouluryhmien kanssa työskennellessä opettajat voivat myös ottaa pienryhmiä vastuulleen.

 

Jatkokehittely

Jotkut tanssijat eivät pysty muistamaan eri vaiheita ulkoa. Tällöin on välttämätöntä, että he saavat apua avustajalta (aikuiselta tai osallistujalta, joka voi ohjata heitä pysymään yhteydessä ryhmään).

 

Menetelmä

Näiden työpajojen tuloksena osallistujat toteuttavat sen, jos jokainen tanssittu ele on peräisin joltakulta ryhmän jäseneltä.

 

Skip to content