Toiseen reagoiminen

Harjoitteen nimi

Toiseen reagoiminen

Kesto

60 minuuttia

Osallistujat

Osallistumiselle ei ole esteitä, järjestäjien on tarjottava tila, jossa kaikki voivat liikkua, parien on kiinnitettävä huomiota toisiinsa.

Harjoitteen ehdottaja

Élan interculturel

 

Tavoite

 • Tulla tietoiseksi vuorovaikutuksen dynamiikan kolmesta peruslähtökohdasta. “Jatkuva liike toisia kohti ja toisista poispäin” antaa  kolme mahdollisuutta: 

 

Lähentyminen(konvergenssi) = liikkuminen kohti, toisen kanssa.

 

Etääntyminen(divergenssi) = erojen luominen kunnioittavasti suhteessa toiseen

 

Pysyvyys(maintenance)= ei reagointia toiseen

 

 • Auta osallistujia tutkimaan, miltä heistä tuntuu, kun he harjoittavat näitä kolmea erilaista liikettä. 
 • Tarjoa osallistujille tila, jossa he voivat oppia neuvottelemaan “henkilökohtaisesta tilastaan” toisten kanssa tutkimalla omaa läheisyyttä ja etäisyyttä toisiin osallistujiin.

Materiaalit

Materiaaleja ei tarvita tilan ja musiikin lisäksi.

Valmistelut

Suositeltavaa käyttää soittolistaa, jossa on suhteellisen rauhallista musiikkia, joka antaa osallistujien keskittyä toisiinsa.

Ohjeistus

1. Kutsu osallistujat ensin mukaan kävelemään tilassa, keskittymään nykyhetkeen ja nauttimaan omasta painovoimasta.  Tämän jälkeen ensimmäinen henkilö, jonka kanssa osallistuja on katsekontaktissa, on hänen parinsa.  Pyydä pareja ottamaan tilaa ja levittäytymään huoneeseen.  Toinen heistä on “johtaja/subjekti” ja toinen “peili”.  Tässä harjoitteessa “peili” pyrkii  tekemään kaikki, mitä “johtaja/subjekti” tekee, mutta käyttäen kehonsa vastakkaista puolta, aivan kuten oikea peili tekisi: samat eleet, asennot, liikkeet tehdään samassa rytmissä ja samalla tyylillä.  Kannusta osallistujia käyttämään kaikkia kehon osiaan, vaihtamaan rytmiä aika ajoin, liikkumaan tilassa, tutkimaan etäisyyksiä.  Pyydä heitä jatkamaan näin muutaman minuutin ajan ja sano, että kerrot heille, milloin rooleja vaihdetaan.  Lisää erityinen ohje “johtajana/subjektina” toimivalle henkilölle: tavoitteena ei ole tehdä jotain niin monimutkaista, ettei peili pysty toistamaan sitä, “johtaja/subjektien” on pidettävä huolta “peileistään”! Roolien vaihdon jälkeen anna parille saman verran aikaa ja pyydä heitä sitten etsimään loppuhuipennus, kiittämään toisiaan ja päästämään toisistaan irti.

 

2. Pyydä osallistujia etsimään nyt uusi pari, mieluiten joku, jonka kanssa he eivät ole työskennelleet tähän mennessä.  Mukana on jälleen “johtaja/subjekti” ja “peili”.  Ohjeistus on sama, yhdellä erolla: “peili” voi joskus pitää taukoja, jolloin se ei liiku.  “Peilit” voivat vapaasti päättää, milloin ne heittäytyvät mukaan toisen liikkeeseen ja toimivat peilinä sekä milloin ne palaavat “still -asentoon”.  Jonkun ajan kuluttua pyydä osallistujia vaihtamaan taas rooleja ja kehota pareja päättämään tanssinsa yhdessä, kiittämään toisiaan ja päästämään toisistaan sitten irti.

 

3. Pyydä osallistujia jälleen kerran muodostamaan parit.  Mukana on jälleen “johtaja/subjekti” ja “peili”. Tällä kertaa “peilejä” kuitenkin kannustetaan tekemään jotain muuta kuin “johtaja/subjekti”: heidän pitäisi itse asiassa tehdä jotain mahdollisimman erilaista.  Ei ole olemassa yhtä ainoaa ratkaisua siihen, miten tehdä “‘jotain erilaista'” – varmista, että osallistujat tuntevat olonsa mukavaksi leikkiä eivätkä yritä löytää “‘yhtä oikeaa tapaa'”.  Tärkeintä on olla erilainen, täydentää toisen liikettä, millä tahansa mahdollisella tavalla.  Ehdota jälleen roolien vaihtoa parin minuutin kuluttua ja pyydä sitten pareja lopettamaan. 

 

4. Kutsu osallistujat kertaamaan yhdessä, mitä tapahtui: on olemassa kolme erilaista tapaa reagoida toiseen henkilöön: “lähentyminen/konvergenssi”: yritä olla samanlainen, omaksu toisen rytmi, liike jne. “‘Etääntyminen/divergenssi'”: ole erilainen, luo etäisyyttä, tee jotain täydentävää tai vastakkaista. Ja lopuksi “pysyvyys(maintenance)”: älä ehkä liiku lainkaan, myös se on reaktio toiseen. Tämän jälkeen kutsu ryhmää harjoittelemaan näitä kolmea liikkeellistä reagointitapaa yhteisessä improvisaatiossa.  Kollektiivisessa improvisaatiossa on pari sääntöä: voit pysyä poissa ja valita täysin vapaasti, milloin haluat tulla mukaan. Kun olet mukana, voit tehdä mitä haluat, leikkiä kolmella reaktiolla tai ehdottaa jotain täysin uutta muille.  Voit poistua myös milloin tahansa.  On tärkeää, että jokainen osallistuja ymmärtää, mitä “sisään” ja “ulos” tarkoittaa (ehkä “ulos” on se, kun olemme seinää vasten ulkona, ja “sisään” on tila keskellä).  Improvisaatio alkaa, kun joku tekee ensimmäisen liikkeellisen ehdotuksen, ja siitä lähtien kaikki voivat reagoida vapaasti: lähentyä, erota, olla tekemättä mitään jne. Jätä osallistujille aikaa tottua ohjeisiin ja alkaa nauttia leikistä.

Arviointi

 • Tarkkaile: onko osallistujien mahdollista sitoutua ehdotuksiin.
 • Kysy: mikä oli heille helppoa, mikä vaikeaa, miltä heistä tuntui, mitä he havaitsivat, yllättikö jokin heitä.

Vinkit ohjaajalle

 • Tämä ei ole aloitusharjoite: ennen tätä osallistujien kannattaa tehdä useita harjoitteita kehon lämmittämiseksi ja sen liikekielen herättämiseksi, jota osallistujat voivat soveltaa käytännössä tässä harjoitteessa toisten kanssa.
 • Ei ole olemassa tarkkaa sääntöä siitä, kuinka kauan kunkin pariharjoituksen tulisi kestää.  Varsinkin ensimmäisten “lähentyvien/konvergenttien” tanssien aikana kannattaa jättää runsaasti aikaa, jotta parit voivat totutella tehtävään ja sen sekä tutustua toisiinsa. Varmista, että pareille jää yhtä paljon aikaa kokea molemmat roolit (“johtaja/subjekti” ja peili). 
 • Yleensä ihmiset kokevat “etääntyvät/divergentit peilit” vaikeammiksi. Tarkkaile, mitä tapahtuu, ja ehdota vaihtoa, kun näet, että parit ovat tutkineet kaiken mahdollisen.
 • Kolmas vaihe ”kollektiivinen improvisaatio” on edistyneempää toimintaa. Osallistujat saattavat tarvita enemmän harjoittelua ja lämmittelyä voidakseen osallistua tällaiseen vapaaseen tehtävänantoon.

Jatkokehittely

Ryhmän tasosta, oppimisrytmistä ja mieltymyksistä riippuen voit ehdottaa useita erilaisia “peilipelejä”:

 • Saman harjoitteen toistaminen eri parin kanssa voi edesauttaa oppimista, koska samasta harjoitteesta saatuja erilaisia kokemuksia voi vertailla ja luoda lisäksi samalla moninaisempia vuorovaikutustilanteita.
 • Huumorin lisääminen  voi auttaa pitämään mielialaa yllä ja stimuloimaan positiivisia tunteita harjoitteesta.  Hauskuutta voi lisätä ehdottamalla ns. teemapeilejä, joissa ryhmäläisiä pyydetään näyttämään esimerkiksi omat aamutoimet (herääminen, kylpeminen, hampaiden pesu, aamiaisen syöminen jne.), lempieläin, kuun päällä kävely, flirttaileminen jne. Tärkeää on kuitenkin aina varmistaa, että ehdottamasi mielikuva on mahdollinen kaikille eikä loukkaa ketään.

Menetelmä

Peiliharjoitus on muokattu Augusto Boalin teoksesta Game for Actors And Non Actors (Routledge, 2002).

 

Käsitteet konvergenssi / divergenssi / pysyvyys(maintenance) ovat peräisin Gilesin ja Ogayn Communication Accommodation Theory -teoriasta. Giles, H. Ogay, T. (2007). Communication Accommodation Theory. Teoksessa Whaley, B. B., Samter, W. (toim.), Viestinnän selittäminen: Contemporary theories and exemplars (s. 39-59) Lawrence Erlbaum Associates Publishers NJ.

 

Harjoitteen osiot on kehittänyt  Èlan Interculturel.