Miten prosessi viedään loppuun ensimmäisestä työpajasta aina esitykseen asti?

Kysymys 4

Miten prosessi viedään loppuun ensimmäisestä työpajasta aina esitykseen asti?

Haluamme tehdä selväksi, että ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta tai yhtä oikeaa tapaa työskennellä osallistavassa ja taiteellisessa ympäristössä.  Ohjaajien, tanssinopettajien ja nuorisotyöntekijöiden on peilattava omaa kokemustaan ja intuitiotaan päättääkseen, mitkä toimintamallit toimivat parhaiten heidän kohderyhmälleen. Tämä voi muuttua niin monien tekijöiden mukaan, että yhtä sääntökirjaa on mahdotonta antaa. Näihin kuvauksiin  on koottu ideoita ja esimerkkejä siitä, mikä on aiemmin toiminut eri tilanteissa ja olosuhteissa, ja ne havainnollistavat mahdollisia vastauksia annettuihin kysymyksiin.

Ehdottaja:

Luotu ryhmäkeskuskustelun pohjalta

Pääkohdat

  • Jokainen voi tanssia
  • Ryhmän yhteinen matka
  • Ainutlaatuisuuden jakaminen kaikissa prosessin vaiheissa – Tutkimus/rakenteellinen/konseptuaalinen vaihe.

Vinkit ohjaajalle:

  • Jokainen voi tanssia – ohjaa jokaista osallistujaa tulemaan osaksi luovaa prosessia – ota työskentelyyn jokaiselta yksilöltä jotain, joka korostaa häntä sekä yksilönä että osana ryhmää.
  • Ryhmän yhteinen matka: tunne itsestä, suhde toisiin/tilaan, aikaan, esityksen muotoon.
  • Ainutlaatuisuuden jakaminen – luo mahdollisuus osallistujille ottaa omat voimavarat a työkalut käyttöönsä.

Kuvia/Linkkejä

Esimerkkejä näitä näkökulmia havainnollistavista teoksista:

Everyone can dance : “ Comme Unique”  Process Cie DK-BEL France

https://www.youtube.com/watch?v=LYXhVhWFrAU

Skip to content