Mikä on minun roolini ohjaajana?

Kysymys 8

Mikä on minun roolini ohjaajana?

Haluamme tehdä selväksi, että ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta tai yhtä oikeaa tapaa työskennellä osallistavassa ja taiteellisessa ympäristössä.  Ohjaajien, tanssinopettajien ja nuorisotyöntekijöiden on peilattava omaa kokemustaan ja intuitiotaan päättääkseen, mitkä toimintamallit toimivat parhaiten heidän kohderyhmälleen. Tämä voi muuttua niin monien tekijöiden mukaan, että yhtä sääntökirjaa on mahdotonta antaa. Näihin kuvauksiin  on koottu ideoita ja esimerkkejä siitä, mikä on aiemmin toiminut eri tilanteissa ja olosuhteissa, ja ne havainnollistavat mahdollisia vastauksia annettuihin kysymyksiin.

Ehdottaja:

Luotu ryhmäkeskuskustelun pohjalta

Pääkohdat:

  • Löytää konsepti, tehdä valintoja, suunnitella ja toimia oppaana. Seurata osallistujia luomisprosessissa, olla avoin ja antaa kaikkien olla osa luovaa prosessia. Antaa uskoa, toivoa ja luottamusta.
  • Ohjaajalla tulee olla kykyjä tunnistaa kunkin osallistujan taidot – ja myös valita, mitä heidän taidoistaan voidaan taiteellisessa prosessissa korostaa
  • Yhteisen kielen luominen/määrittäminen

Vinkit ohjaajalle:

  • Muista, että ohjaamme taidetta – joskus tulee esiin arkaluonteisia asioita, emme ole terapeutteja, vaan keskitymme taiteeseen.
  • Pyri aina selvittämään, miksi osallistujalla ei ole hyvä olo, ja auta häntä joko pääsemään sen yli tai työstämään sitä.
  • Selvitä, miksi ryhmän energia on alhaalla, sillä se vaikuttaa koko ryhmän toimintaan. Tämä vaatii kokemusta.  Ei haittaa, jos jokin ei mene suunnitelmien mukaan.  Se voi olla ahdistava tilanne, mutta on myös osa ohjaajan työtä.
  • Muotoile teos valmiiksi esitykseksi.  Osallistujilla tulee olla turvallinen olo, ja jos he eivät halua esiintyä viime hetkellä, se on myös hyväksyttävä reaktio.

Kuvat/linkit:

Esimerkkejä näitä näkökulmi havainnollistavista teoksista:

 

Picture: Jayson Rohde

‘TO SUPPORT’

‘TO CONNECT’