Mitkä ovat osallistavan työn haasteet ja mahdollisuudet?

Kysymys 9

Mitkä ovat osallistavan työn haasteet ja mahdollisuudet?

Haluamme tehdä selväksi, että ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta tai yhtä oikeaa tapaa työskennellä osallistavassa ja taiteellisessa ympäristössä.  Ohjaajien, tanssinopettajien ja nuorisotyöntekijöiden on peilattava omaa kokemustaan ja intuitiotaan päättääkseen, mitkä toimintamallit toimivat parhaiten heidän kohderyhmälleen. Tämä voi muuttua niin monien tekijöiden mukaan, että yhtä sääntökirjaa on mahdotonta antaa. Näihin kuvauksiin  on koottu ideoita ja esimerkkejä siitä, mikä on aiemmin toiminut eri tilanteissa ja olosuhteissa, ja ne havainnollistavat mahdollisia vastauksia annettuihin kysymyksiin.

Ehdottaja:

Mitkä ovat osallistavan työn haasteet ja mahdollisuudet?

Pääkohdat:

 • Haasteet voi nähdä myös mahdollisuuksina! Rahoitus, avustajat, hinnoittelu ja työskentely osallistavan ryhmän kanssa voi herättää erilaisia tuntemuksia, niin myönteisiä kuin kielteisiäkin.  Meillä riittää intohimoa löytää ratkaisuja näihin ongelmiin – olemme omistautuneet muuttamaan maailmaa, esitys kerrallaan.  Olemme aktivisteja.
 • Kaikilla on kokemusta vammaisuudesta, se ei kosketa vain rmeidän ryhmiämme, vaan myös laajemmin ulkomaailmaa.
 • Joskus kieli on erilainen. Osallistujat ovat taiteellisen prosessin subjekteja, eivät objekteja. Luomme uutta kulttuuria ja koettelemme näitä rajoja ja rajoja.
 • Inklusiivisesti ja osallistaen työskennellessä ei koskaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mitä reittiä kuljetaa ja millainen lopputulos on – kyseessä on orgaaninen prosessi.
 • Tavoitteena on tehdä jotain osallistavaa yhteiskunnassa, joka ei ole osallistava, ja siksi jatkuva haaste on myös taistella tästä johtuvia stereotypioita vastaan.
 • Tanssin eri tekniikat ja intohimo on myös tärkeää inklusiivisessa taiteessa – improvisaatio ei ole ainoa tapa työskennellä, vaan on kyettävä tarvittaessa käyttämään myös perinteisempiä tanssin muotoja ja -tekniikoita.
 • Taistelemme myös sen puolesta, että osallistava taide olisi näkyvillä paikoissa, joissa ihmiset tavallisesti käyvät kokemassa taidetta – sekä kansallisella ettäi kansainvälisellä tasolla.
 • Olisi mahtavaa, jos lakattaisiin puhumasta “osallisuudesta” erillisenä ilmiönä, ja ymmärrettäisiin, että kaikki taidetoiminta ovat automaattisesti osallisuutta edistävää.
 • On tärkeä olla osa koulutuskenttää, koska nuorissa ovat tulevaisuus, ja näyttävät tietä ja esimerkkiä tulevaisuudessa.
 • Kaikilla tulee olla oikeus taiteeseen ja saada mahdollisuus sen tekemiseen. Erasmus -rahoitus on antanut meille mahdollisuuden kehittää näitä työkaluja  ja yhteyksiä yhdessä  kulttuurien ja muiden erojen.
 • Jokainen toiminnassa mukana oleva tulee viemään yhteiset hetket mukanaan ja säilyttämään ne ikuisesti.

Vinkit ohjaajalle:

Varmista, että varaamasi esteettömät tilat ja kuljetusvaihtoehdot todella täyttävät kaikki osallistujien tarpeet (huoneissa tai hissien edessä ei ole portaita, hissi on riittävän suuri, pyörätuolit voidaan taittaa kokoon jne.).

 

Käytä tätä tarkistuslistaa varmistaaksesi asian ja välttyäksesi pettymyksiltä. 

Kuvat/linkit:

Esimerkkejä näitä näkökulmia havainnollistavista teoksista:

 

Picture: Jayson Rohde