Kohtaaminen / katsekontaktin käyttäminen

Harjoitteen nimi

Kohtaaminen / katsekontaktin käyttäminen

Kesto

osana 120 minuutin työpajaa

Osallistujat
 • Vähintään neljä osallistujaa, enimmäismäärä riippuu käytettävissä olevista tiloista ja avustajien määrästä.
 • Soveltuu kaikille näkövammaisia ihmisiä lukuunottamatta.
Harjoitteen ehdottaja

Compagnie DK-BEL

 

Katsekontaktin ottaminen uusia ihmisiä tavatessa voi olla joillekin ihmisille vaikeaa. Tämä harjoite kasvattaa osallistujien itseluottamusta hauskalla, leikkisällä tavalla, ja osallistujat oppivat tuntemaan toisensa, kasvattamaan luottamusta itseensä sekä, ajan myötä, myös muihin ryhmäläisiin. Katsekontakti on olennaisessa osassa, kun lähestymme toista. Sen tavoitteena on luoda osallistujien välille vuorovaikutusta ja kasvattaa luottamusta. Se sopii erityisesti lämmittelyn alkuun.

Tavoitteet

 • Toisiinsa tutustuminen/Oppia katsomaan toista
 • Työskentely uusien ihmisten kanssa
 • Annetaan lupa, että muut saavat tarkkailla itseä
 • Annetaan lupa sille, että jokainen voi osallistua itsenäisesti tai avustettuna 
 • Toisten katseen vastaanottaminen
 • Tuntea olonsa turvalliseksi ryhmässä
 • Luottamuksen rakentaminen

Materiaalit

 • Riittävän suuri turvallinen tila ryhmälle 
 • Useita vaihtoehtoja musiikille (Upbeat)
 • Kaiutin/äänentoistojärjestelmä

Valmistelut

Varmista, että lattia on puhdas, musiikkilaitteet on kytketty ja kaiutin toimii. Merkitse paikka kenkien, takkien, laukkujen jne. säilyttämistä varten. Tulosta tarvittavat paperit ja aseta ne esille kynien lisäksi

Ohjeistus

Toiminnan esittely (10 minuuttia)

Pyydä osallistujia muodostamaan ympyrä.  Pyydä aluksi jokaista osallistujaa kertomaan etunimensä ääneen piirille.  

 

Nimeä kaksi osallistujaa, jotka ovat vastakkain, ja pyydä heitä katsomaan toisiaan silmiin (voit pyytää heitä kuvittelemaan, että heitä yhdistää lanka).  Kun he ovat saaneet katsekontaktin, parit ylittävät ympyrän ja asettuvat toistensa paikalle katkaisematta tätä kuvitteellista lankaa.

 

Pyydä hiljaisuutta koko leikin ajan.  Ideana on käyttää äänetöntä vuorovaikutusta ja sanatonta toimintaa.  Käytä rauhallista musiikkia.  Ohjaa astumalla itse piiriin, jos jollakin osallistujalla on vaikeuksia.

 

Harjoitteen kesto vaihtelee sen mukaan, miten helposti ryhmän huomio saadaan herätettyä sekä miten leikistä saatu yhteinen ilo saadaan ylläpidettyä.

 

Harjoitteen toisessa vaiheessa osallistujat alkavat ottaa katsekontaktia keskenään ja vaihtaa paikkaa parinsa kanssa ilman ohjausta.  Ryhmän jäsenten on etsittävä uusi pari ottamalla häneen yhteys vain katsekontaktin avulla ja puhumatta hänelle. Harjoituksen loppuosa pysyy samana.

 

Harjoitteen kolmannessa vaiheessa osallistujat valitsevat piirin toisella puolella olevan parin ottamalla ensin häneen katsekontaktin ja sen jälkeen kiertävät toisensa kohdatessaan piirin keskivaiheilla menettämättä katsekontaktia häneen.  Lopuksi molemmat kumppanit ylittävät ympyrän liikkumalla yhdessä pitäen samalla kuvitteellista lankaa silmiensä välissä.

 

Musiikin tulisi olla eloisaa ja vaihtua usein, sen valitsee ohjaaja.

Arviointi

 • Kokoa ryhmä piiriin tilanteen läpikäymiseksi.
 • Anna positiivista palautetta ja nosta esille kaikki. vuorovaikutustilanteet, jotka tulivat harjoitteen aikana esille
 • Anna tanssijoiden ilmaista kokemuksensa ja kertoa palautetta työpajasta.
 • Päätökseen kuuluu myös mahdollisesta jatkosta kertominen.
 • Suunnittele jatkotyöskentely huomioimalla onnistuneet parityöskentelyhetket.

Vinkit ohjaajalle

 • Varaudu arvioimaan jokaisen tanssijan erilaiset kyvyt (psykomotoriset taidot, ohjeiden ymmärtäminen sekä halu osallistua).
 • On tärkeää huomata myös tanssijoiden mieltymykset, jotta työskentelyryhmien muodostaminen helpottuu.

Jatkokehittely

Avustajat voivat auttaa tanssijoita lausumaan etunimensä tai tarvittaessa sanoa sen heidän puolestaan. Ryhmä aloittaa tutustumisen leikkimielisellä tavalla. Tämän lämmittelyharjoitteen avulla voit arvioida, kuinka hyvin osallistujat ymmärtävät ohjeita. Jos joku tanssijoista ei pysty työskentelemään yksin, voi avustaja tukea häntä osallistumaan. Vaihtoehtoisesti tämän tuen voi saada myös joltain muulta ryhmän tanssijalta.

Menetelmä

Tämän harjoitteen on kehittänyt Compagnie DK-BEL. Harjoitekuvaus antaa ohjeet ensimmäiseen työpajaan. Jos haluat lisätietoa menetelmästä tai muista työpajoista, ole yhteydessä Sophie Bulbulyaniin sophie.bulbulyan@dk-bel.com.