Tehdään tilaa toisillemme

Harjoitteen nimi

Tehdään tilaa toisillemme

Kesto

20 minuuttia 

Osallistujat
 • 2-20 pariharjoitusta varten
 • 4-20 ryhmäharjoitusta varten
Harjoitteen ehdottaja

Anna Vekiari

 

Tavoite

 • tietoisuus negatiivisesta (tyhjästä) tilasta, jonka kehomme luo muuttaessaan muotoaan tai liikkuessaan.
 • vuorovaikutus toiminnan ja reaktion kautta.
 • viestintätaitojen parantaminen
 • Liikelaadun suunnittelu tilassa yhdessä muiden kanssa
 • tuntea itsensä ryhmän jäseneksi

Materiaalit

 • Viihtyisä tila
 • musiikkisoitin

Valmistelut

Pyydä osallistujia pukeutumaan mukaviin vaatteisiin ja sukkiin.

Ohjeistus

1. Selitä/näytä, mitä “negatiivinen tila” tarkoittaa, ja ohjeista sen jälkeen itse harjoite.

 

(Negatiivinen tila on ympärillämme oleva tila, jota kehomme ei täytä, kun teemme muodon).
Kun olet antanut ohjeet, valitse ryhmän jäsen, joka auttaa sinua demonstroimaan harjoitteen muille. Varmista ennen aloittamista, että kaikki ovat ymmärtäneet ohjeet.

 

2. Työskennellään pareittain, ensimmäinen parista luo kehollaan tiloja tehdessään muotoja ja toinen parista yrittää mahtua niihin. Kun toinen parista täyttää kyseisen negatiivisen tilan, lähtee ensimmäinen tekemään taas uutta. Tavoitteena on, että parit mahtuvat toistensa negatiivisiin tiloihin kuin palapelin palat. Aloittaja voi päättää, onko kumppaneiden välillä fyysistä kontaktia vai ei.

 

3. Kun olet ohjeistanut harjoitteen, jaa ryhmä pareiksi ja päätä, kumpi heistä luo tilat ja kumpi täyttää ne. Parit voivat myös päättää tästä itse, jos heillä on siihen . Käynnistä musiikki. Anna ryhmälle 2-4 minuuttia aikaa työskennellä ja pyydä heitä sitten vaihtamaan rooleja.

 

4. Harjoitteen toisessa vaiheessa parit jatkavat saman idean pohjalta negatiivisten tilojen täyttämistä. Ensimmäinen parista tekee tilaa ja toinen sovittaa itsensä siihen.  Sitten aloittaja siirtyy pois ja yrittääkin täyttää tilan, jonka hänen parinsa on jo luonut.  Näin syntyy kehollinen liikeketju, joka kulkee koko tilan läpi.  Anna ryhmälle 3-5 minuuttia aikaa tähän vaiheeseen.

 

5. Varaa toiminnan lopussa aikaa keskustelulle.

 

6. Harjoite koko ryhmän kesken: Yksi ryhmästä menee tilaan ja tekee muodon. Toinen ryhmäläistä tulee mukaan ja tekee muodon, joka sopii ensimmäisen ryhmäläisen negatiiviseen tilaan. Tätä jatketaan, kunnes kaikki ryhmäläiset yksi kerrallaan  ovat astuneet tilaan ja liittyneet liikeketjuun. Kun ensimmäinen liikeketju on valmis, yksi ryhmäläisistä siirtyy pois ja tekee uuden muodon eri kohtaan tilaa. Sitten yksi kerrallaan ryhmäläiset poistuvat ensimmäisestä ryhmäkuvasta liittyäkseen juuri luotuun uuteen ryhmäkuvaan. Nämä muodot voivat liikkua tilassa ja käyttää sitä hyödykseen. Jos ryhmässä on jo muodostunut jo luottamukselliset suhteet, voivat he itse päättää, kuka tekee ensimmäisen muodon.

 

 

Arviointi

Osallistujilta tulee pyytää palautetta tunnin jälkeen, jos se on mahdollista.

Saattaa olla, että vaikeasti vammaisten henkilöiden kanssa ei ole helppo kommunikoida puhutun kielen avulla, joten palaute on tällöin “luettava” heidän kehonkielestään ja toiminnan aikana tapahtuvista reaktioistaan.

Vinkit ohjaajalle

 • Muista selkeä ohjeistus ja demonstroi harjoitteen vaiheet aina ennen aloitusta
 • Muutoksia voidaan tehdä ryhmän erilaisten tuen tarpeiden mukaan.
 • Ajankäyttö harjoitteen aikana: Yritä tuntea ryhmän energia, jotta osaat tunnistaa, milloin harjoituksen tulisi päättyä.  Joskus ihmiset tarvitsevat aikaa omaksua ohjeita ja luoda yhteyttä muihin.
 • Älä lopeta harjoitetta nopeasti. On hyvä varoittaa osallistujia hieman ennen loppua.  Voit esimerkiksi sanoa: “Teillä on vielä yksi minuutti aikaa tähän harjoitteeseen”. 
 • Rohkaise kaikkia pareja  käyttämään aikaa yhteisen lopetuksen löytämiseen.
 • Koko ryhmän kanssa tehtävän vaiheen aikana ohjaaja voi tarvittaessa määrätä osallistumisjärjestyksen.Yksi harjoitteen tavoitteista o kuitenkin osallistujille mahdollisuus tunnistaa järjestysken muodostuminen. 

Jatkokehittely

 • Liikuntarajoitteisten osallistujien tueksi voi ohjata ryhmään avustajan, joka avustaa heitä liikkumaan tilassa.
 • Näkövammaisten henkilöiden osallistumista voi tukea lisäämällä harjoitteeseen kosketuksen. Osallistuja, joka täyttää toisen tilan, voi aistia parinsa muodon kosketuksen avulla.

Menetelmä

Käytetty menetelmä perustuu tanssi-improvisaatiotekniikoihin ja DanceAbility -menetelmään.  Lisätietoja antaa Anna Vekiari, www.exisdancecompany.gr tai www.danceability.com.