Kosketus (Magneettinen/Polttava kosketus)

Harjoitteen nimi

Kosketus (Magneettinen/Polttava kosketus)

Kesto

Vähintään 20 minuuttia, jatkokehittelyn kanssa jopa 1,5 h.

Osallistujat

Parillinen määrä, ohjaaja osallistuu tarpeen mukaan.

Harjoitteen ehdottaja

Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos

Tavoite

Kahden ihmisen välinen vuorovaikutus erityisesti kosketuksen kautta. Harjoitteen kautta voidaan löytää uudenlaisia tapoja liikkua ja päästää irti tanssin ja liikkeen tuottamisesta – ainoa tehtävä on reagoida kosketukseen, joka on joko“magneettinen” tai “polttava”.

Materiaalit

Äänentoisto ja tarpeeksi tilaa liikkua. On myös mahdollista, että osa ryhmästä tuottaa liikkujille äänimaisemaa kehorytmiikan, rumpujen tai muiden soittimien kautta. 

Valmistelut

Harjoitteen tekeminen on yleensä helpompaa, jos siinä käytetään jotain rauhallista äänimaisemaa/musiikkia taustalla.Valmistele etukäteen harjoitteeseen soveltuva soittolista. Tilan tulisi olla mahdollisimman esteetön, jotta harjoitteessa olisi helppo liikkua. 

Ohjeistus

1. Aloitus

Ryhmä jaetaan sattumanvaraisesti pareiksi. Toinen on ensin koskettaja ja toinen liikkuja. Koskettamisen rajoista on hyvä sopia ryhmän kanssa.

 

2. Magneettinen kosketus

Liikkuja asettuu rentoon (mahdollisesti seisovaan) perusasentoon silmät kiinni. Koskettaja asettaa kämmenensä johonkin kohtaan parin kehoa. Ensin kuvittelemme, että kosketus on magneettinen eli se vetää liikkujaa puoleensa. Liikkuja siis liikkuu kosketusta kohden juuri siitä osasta kehoa, jossa kosketus tuntuu. Liike jatkuu, kunnes koskettaja ottaa käden pois liikkujan keholta. Tällöin liikkuja palaa takaisin neutraaliin perusasentoon.

On hyvin tärkeää, että koskettaja ei yritä manipuloida liikkujan liikettä – koskettaja vain koskettaa ja liikkuja päättää, miten hän liikkuu. Tarkoituksena on liikkua rehellisesti kosketusta kohti, ei tuottaa kaunista tai hienoa tanssia.

Seuraavaksi vaihdetaan parin kanssa rooleja. Harjoitteen aikana ei puhuta, mutta sen jälkeen voi antaa tilaa vaihtaa parin kanssa ajatuksia.

 

3. Polttava kosketus

Seuraavaksi kuvittelemme kosketuksen olevan polttavan kuuma, jolloin liikkuja liikkuu kosketuksesta poispäin. Liikkujalla on edelleen silmät kiinni. Koskettajan tehtävänä on myös huolehtia liikkujan turvallisuudesta. Rooleja vaihdetaan jälleen ohjaajan kehoituksesta.

 

4.  Liikkuja päättää

Harjoitetta voi jatkaa myös pidemmälle. Seuraavaksi liikkuja voi päättää, onko kosketus magneettinen vai polttava. Kosketuksen pituutta voi vaihdella ja antaa useita kosketuksia samaan aikaan. Myös erilaisten kosketusten antaminen on mahdollista eli koskettamiseen voi käyttää muutakin kuin kämmentä. Jälleen koskettaja vain koskettaa ja liikkuja päättää kosketuksen laadun. Harjoite tehdään molemmin päin parin kanssa.

 

5. Memory of the touch

Seuraavaksi liikkuja kuvittelee kosketuksen eli hän liikkuu kosketuksen muiston perusteella. Harjoite voidaan tehdä parin kanssa, jolloin pari todistaa liikkujan liikettä ja huolehtii liikkujan turvallisuudesta.

Arviointi

Havainnoi: miten liikkujat reagoivat kosketuksien antamiin ehdotuksiin. 

 

Kysy ja keskustele: Lopuksi on hyvä keskustella harjoitteen herättämistä tuntemuksista. Mikä oli osallistujille helppoa? mikä vaikeaa? miltä heistä tuntui? mitä he havaitsivat? yllättikö jokin heitä? 

Vinkit ohjaajalle

On hyvin tärkeää, että koskettaja ei yritä manipuloida liikkujan liikettä ja siitä kannattaa muistuttaa osallistujia tarpeen mukaan. Koskettaja vain koskettaa ja liikkuja päättää, miten hän liikkuu.

Jatkokehittely

Kosketusharjoitetta voi työstää jopa yhteiseksi esitykseksi asti, jolloin kaikki liikkuvat erilaisten kosketusimpulssien tai niiden muistojen pohjalta.

Menetelmä

Harjoite on tanssi-innostamisen menetelmäharjoite. 

 

Tanssi-innostaminen® on FT Raisa Fosterin kehittämä taiteellis-pedagoginen menetelmä, joka tähtää yksilöiden ja yhteisöjen elähdyttämiseen erilaisten harjoitteiden kautta.