Kuinka luoda uusi, esteetön toimintaympäristö?

Kysymys 2

Kuinka luoda uusi, esteetön toimintaympäristö?

Haluamme tehdä selväksi, että ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta tai yhtä oikeaa tapaa työskennellä osallistavassa ja taiteellisessa ympäristössä.  Ohjaajien, tanssinopettajien ja nuorisotyöntekijöiden on peilattava omaa kokemustaan ja intuitiotaan päättääkseen, mitkä toimintamallit toimivat parhaiten heidän kohderyhmälleen. Tämä voi muuttua niin monien tekijöiden mukaan, että yhtä sääntökirjaa on mahdotonta antaa. Näihin kuvauksiin  on koottu ideoita ja esimerkkejä siitä, mikä on aiemmin toiminut eri tilanteissa ja olosuhteissa, ja ne havainnollistavat mahdollisia vastauksia annettuihin kysymyksiin.

Ehdottaja:

Luotu ryhmäkeskuskustelun pohjalta

Pääkohdat:

 • Esteettömyys ja saavutettavuus
 • Luottamus
 • Aika

Vinkit ohjaajalle:

Saavutettavuus

 • Käytä hyväksyntää ja avoimuutta korostavaa kieltä kaikkia osallistujia kohtaan.
 • Kiinnitä huomiota tanssinopetuksessa käytettäviin sanavalintoihin ja etsi ohjaukseesi osallistujia kunnioittavia sopivia vaihtoehtoja.
 • Keskustele oppilaiden kanssa oppiaksesi, millainen kieli tukee parhaiten heidän oppimistarpeitaan.
 • Harkitse tarvittaessa nonverbaalisten viestintätapojen käyttöä.
 • Tietoisuuden lisääminen
 • Valmistele yhteisö vierailuun, jos se ei ole jo tietoinen.
 • Varmista, että kaikki yleisöt ovat tervetulleita
 • Järjestä tilat niin, että niissä on ottanut huomioon myös neurodiversiteetin kirjo, huoneissa on hillitty valaistus, ja toimiva äänentoisto, huomioi aistien erityispiirteiden huomioiminen.

Luottamus ja ryhmädynamiikka

 • Lämmittelyä varten: piirimuodostelma, jossa kaikki näkevät toisensa ja ovat itse näkyvillä
 • Valmistelu, kaikkien ymmärtämällä kielellä
 • Varmista, että kaikki ymmärtävät, mitä ollaan tekemässä ja että kaikilla on ollut mahdollisuus osallistua projektin/esityksen valmistamiseen

Pienryhmätyöskentely

 • Luo harjoitteita, jotka vaativat oppilaiden yhteistoiminnallista työskentelyä pienryhmissä tai pareittain.
 • Ota oppilaat mukaan tehtäviin, jotka edellyttävät luovuutta ja ongelmanratkaisua ryhmänä.
 • Seuraa ryhmätyöskentelyä huolellisesti varmistaaksesi, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Aika

 • Ole valmis arvioimaan kunkin osallistujan taitoja eri osa-alueilla (psykomotoriset taidot, ohjeiden ymmärtäminen sekä halu osallistua).
 • On tärkeää saada tuntuma tanssijoiden välisiin kiintymyssuhteisiin, jotta he voivat alkaa muodostaa työryhmiä.

Kuvia ja linkkejä:

Esimerkkejä näitä näkökulmia havainnollistavista teoksista:

https://vimeo.com/746654144?fbclid=IwAR1C7pkwyHO6zLN-AItyYc5-Ry1rbAkmDZIE3kDEiqECewLjFAYCq7L1IfI