Kohtaamiset

Harjoitteen nimi

Kohtaamiset

Kesto

30 minuuttia, ehkä enemmänkin osallistujien määrästä riippuen.

Osallistujat

Määrällä ei merkitystä

Ehdottaja

Dimitra Svigkou

Tavoite

Osallistujat voivat olla vuorovaikutuksessa, tehdä yhteistyötä, herkistää aistejaan ja oppia työskentelemään toistojen kautta.

 

Materiaalit

Mukavat vaatteet ja tilaa liikkua.

Valmistelut

Hyvä kehon lämmittely

Ohjeistus

  1. Aloitetaan muodostamalla kaksi ryhmää yhdensuuntaisiksi riveiksi huoneen päätyihin. Ryhmiä on kaksi, toinen oikealla ja toinen vasemmalla. Kummankin rivin ensimmäinen henkilö kohtaa tilan keskellä. He kävelevät aluksi huoneen poikki joko kopioiden tai toistensa liikettä täydentäen. Jokainen osallistuja suorittaa tämän tehtävän kolme tai neljä kertaa ja vaihtaa joka kerta paria.  1. Säilytetään edellisen vaiheen kaksi riviä. Tällä kertaa toinen tarjoaa liikekuvion (toistuva liikesarja), ja hänen parinsa yrittää jäljitellä sitä samanaikaisesti. Sitten vaihdetaan rooleja. Parin siirtymä tapahtuu yksinomaan käyttäen tilan pystyakselia.

 

  1. Pidetään edelleen kaksi riviä, mutta tällä kertaa osallistujat aloittavat liikkeen pitkältä etäisyydeltä toisistaan. He voivat myös päättää, mitä reittiä he kulkevat, ennen kuin he kohtaavat.

Arviointi

Harjoitteen lopuksi osallistujien kanssa voi keskustella siitä, miltä satunnaiset tapaamiset tuntuivat, oliko heidän mielestään vaikea kommunikoida muiden kanssa ja tuntuiko heistä, että he tapasivat uusia ihmisiä tällä poikkeavalla tavalla.

Vinkit

On tärkeää varmistaa, että osallistujat vaihtavat paria joka kerta. Jokaisen kohtaamisen tulisi olla uusi kokemus.

Tämä harjoite sopii erinomaisesti osallistujiin tutustumiseen, ja se voidaan ottaa mukaan tunnin alkuun.

Jatkokehittely

Tämä on harjoite, jota voidaan käyttää osana esitystä lopullisessa muodossaan. Sitä voidaan tehdä myös ohi kulkevien tuntemattomien kanssa julkisessa tilassa toteutettavassa esityksessä, jossa osallistujat kommunikoivat hetken.
Osallistuja huomaa esimerkiksi kadulla jonkun ohikulkijan ja liikkuu hänen kanssaan, hänen vieressään samalla tavalla. Tai hän havaitsee jonkun kauempaa ja yrittää kommunikoida hänen kanssaan, kunnes kohtaa hänet.

Edellytyksenä on, että osallistujat ovat hyvin valmistautuneita ja että he pystyvät hyväksymään reaktioita, joita he eivät ehkä ole odottaneet, kuten hylkäämistä, joten heidän valintansa on tehtävä hyvin huolellisesti. Järjestäjän on myös oltava valppaana, ja tarpeen tullen puuttua asiaan, ja tapahtumapaikan on oltava tarkoin määritelty ja valvottu, jotta kaikkien turvallisuus voidaan taata.

Method

Dimitra Svigkou